Schweizisk folkomröstning för preimplantatorisk diagnostik

07 juni 2016
I en folkomröstning i söndags röstade schweizarna för att tillåta preimplantatorisk diagnostik. Det var runt 61 procent av väljarna som under vissa förutsättningar vill tillåta genetisk testning av embryon innan de implanteras i livmodern.

Par som bär på en allvarlig ärftlig sjukdom och par som inte kan få barn på naturligt sätt skall kunna få preimplantatorisk diagnostik (PGD), och embryon skall även kunna testas för kromosomavvikelser som Downs syndrom.

Redan i juni förra året i en första folkomröstning röstade 62 procent för en grundlagsändring och beredde därmed vägen för att tillåta PGD. Fram tills dess var Schweiz ett av de få länder i Europa som antingen förbjuder PGD eller saknar lagstiftning.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)