Slutet för Kinas ettbarnspolitik sätter press på landets spermabanker

11 oktober 2016
Sedan Kina avreglerade landets hårda bestämmelser för antalet barn tidigare i år har spermabanker rapporterat akut brist eftersom allt fler par letar efter hjälp att utöka sina familjer.

I Kina ligger infertiliteten på upp till 15 procent av alla par, enligt Jiang Hui, chef för andrologi vid ett av Pekings universitetssjukhus, som öppnade en ny spermabank i somras.
– Vi har fortfarande inte tillräckligt med donatorer. Det finns bara 23 lagliga spermabanker i hela landet, med ytterligare 20 som håller på att byggas – alla på offentliga sjukhus. De flesta par som kommer till oss [för spermier] måste vänta minst ett år, förklarar Jiang Hui.

Till sjukhuset i Peking kommer varje dag cirka 20 donatorer men endast en femtedel av dem som kommer blir godkända. Donatorerna måste vara högskoleutbildade och mellan 20 och 45 år, samt inte bära på hepatit B, en vanlig leverinfektion i Kina. Synproblem, genetiska sjukdomar och könssjukdomar är också grund för diskvalificering. Männen måste vara minst 165 cm långa och när de har godkänts för donation måste de återkomma flera gånger för att donera cirka 50 provrör under ett halvår.

Kinas kontroversiella familjeplaneringspolitik, som i årtionden begränsade familjer till ett barn, har varit för effektiv. Precis nu när landet skulle kunna dra nytta av att ha många unga i arbetsför ålder för att få fart på ekonomin, står nationen inför en minskning av sin arbetskraft, och 2030 beräknas befolkningen börja krympa. Familjeplaneringspolitiken har också lett till en skev befolkningsbalans med alltför många män och för många äldre, vilket är anledningen att Kinas regering lättat på de tidigare hårda reglerna.

Många kinesiska familjer, särskilt medelklassen i städerna, har föga intresse av att få mer än ett barn. Det finns dock en del familjer som önskar sig ett andra barn, däribland många äldre par, som är mer benägna att ha problem att bli gravida. Landets infertilitet är förhållandevis hög, delvis på grund av höga luftföroreningar och en alltmer stillasittande livsstil, som påverkar den reproduktiva hälsan. Surrogatmoderskap är oreglerat, men sjukhuspersonal och kliniker är förbjudna att delta i sådan verksamhet, och assisterad befruktning är långt ifrån lika vanligt som i väst. Läs mer >>

I varje provins får endast en enda spermabank finnas, men provinser med en befolkning på över 100 miljoner får ha två. Eftersom det är för få kliniker för att förse efterfrågan har illegala spermabanker och kliniker som erbjuder surrogatmoderskap öppnat. Att sälja könsceller är olagligt i Kina, men spermabanker kringgår regleringen genom att erbjuda män "ersättning". Utanför Pekings universitetssjukhus ligger olika reklamblad för en rad olagliga reproduktiva tjänster som surrogatmoderskap, försäljning av könsceller, provrörsbarn och könsbestämning av ofödda barn.
– Den svarta marknaden blomstrar, men den är mycket farlig, säger Jiang Hui.

Källa: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com)