Smärtlindring för foster vid abort efter vecka 20, enligt ny lag i Utah

11 maj 2016
Den amerikanska delstaten Utah kräver numera att läkare skall ge smärtlindring till foster vid abort fr.o.m. graviditetsvecka 20. Kvinnan bör även informeras om att fostret kan känna smärta vid abort. Den nya lagen kritiseras av läkare som menar, att det är ett uttryck för politisk inblandning, som kan skada deras patienter.

Läkare som inte håller sig till de nya kraven kan straffas med upp till ett års fängelse, enligt den nya lagen, som förra månaden godkändes av en stor republikansk majoritet. En livlig debatt har uppstått om vilken roll politik bör spela i förhållandet mellan patient, läkare och vetenskapliga bevis.
– Det är ett aldrig tidigare skådat försök att berätta för oss hur vi bör utöva läkaryrket, säger Alexandra Eller, biträdande professor i obstetrik och gynekologi vid universitetet i Utah, till nyhetstjänsten CNN.

Tillsammans med 24 andra läkare i Utah har hon protesterat mot den nya lagen, eftersom de menar att onödig bedövning skapar hälsorisker för gravida kvinnor samt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att foster kan känna smärta förrän senare i graviditeten. De får stöd av den amerikanska organisationen för förlossningsläkare och gynekologer, som pekar på den senaste forskningen som säger att fostret sannolikt inte känner smärta förrän från omkring tredje trimestern, dvs. 28:e graviditetsveckan.
– Välgrundad hälsopolitik är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, fri från politisk inblandning i läkare- och patientrelationen, skriver professor Hal C. Lawrence, läkarföreningens ordförande, i ett uttalande.

Vid sena aborter, som kan bero på missbildningar, väljer några att föda barnet naturligt för att kunna ta avsked. En bedövning av barnet skulle kunna störa den sista kontakten mellan mor och barn, påpekar flera förlossningsläkare.
– Denna lag är politik och inget annat. Det är politisk ideologi som kriminaliserar läkare och är skadlig för patienter. Om jag måste ge en medicinsk behandling som inte är vetenskapligt nödvändig, tvingar lagen mig att experimentera på gravida kvinnor och upphäver deras autonomi att vägra att delta i detta experiment, säger gynekologen Leah Torres.

Enligt Leah Torres bör kvinnans rätt att göra sina egna val om hälsa och familj alltid gå före fostret. Hon anser inte heller att argumentet om smärtlindring är meningsfullt.
– Lagen gör undantag för kvinnor som har utsatts för våldtäkt eller incest. Varför måste dessa foster, i så fall, känna smärta? Och varför efterfrågar inte politiker bedövning eller smärtlindring för foster som opereras i tredje trimestern? Ur etisk och moralisk synvinkel och som professionellt utbildad specialist, har jag åtagit mig att tillhandahålla den bästa och säkraste vården för mina patienter. Även om det innebär att jag är tvungen att bryta mot lagen, säger Leah Torres.

Utahs guvernör Gary Herbert, som undertecknat lagen, ger sitt "orubbliga stöd för rätten till liv" och "tror på att minimera eventuell smärta som kan tillfogas ett ofött barn". Lagen är den första i sitt slag i USA och dess anhängare tror inte att frågan om huruvida foster kan känna smärta under aborten helt besvarats än.
– Mer än något annat hoppas vi att lagen leder till en dialog här i landet om det ofödda barnets förmåga att känna smärta. Denna typ av lag bidrar till att upplysa om att fostret är en människa och att abort till sin natur är barbariskt. Det är min bön att vi med kunskap och medvetenhet i samhället, kommer till en punkt där vi inte längre accepterar abort, säger Mary Taylor, som leder organisationen Pro-Life Utah.

År 2014 gjordes 17 aborter efter vecka 20 i Utah, varav 14 på grund av allvarliga fostermissbildningar.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)