Socialstyrelsens statistik visar färre tonårsaborter och fler hemaborter

18 maj 2016
Socialstyrelsen presenterar ny abortstatistik och konstaterar att tonårsaborterna har minskat stadigt medan tidiga, medicinska hemaborter har blivit allt vanligare de senaste tio åren.

Aborter bland flickor i åldern 15-19 har minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor sedan 2006. Vanligast är aborter i åldersgruppen 20-25 år, följt av åldersgruppen 25-29 år. I fjol ökade antalet aborter i åldersgruppen 25-29 år och det gjordes ca 30 aborter per 1 000 kvinnor i båda åldersgrupperna.
– Vi tror att tonårsaborternas minskning beror på mer utvecklade preventivmetoder och även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha betydelse, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen inom området för reproduktiv hälsa.

År 2015 rapporterades cirka 38 000 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar nästan 21 per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. Det är fler än året innan, då det rapporterades drygt 20 aborter per 1 000 kvinnor, men samma nivå som under perioden 2009-2012.
– Vi införde nya inrapporteringsrutiner 2014, vilket kan påverka det lägre antalet 2014. Det är viktigt att tänka på när man jämför med tidigare år, säger Maria Öman, ansvarig för abortstatistik på Socialstyrelsen.

Aborter görs allt tidigare under graviditeten och andelen aborter före graviditetsvecka sju har ökat under många år. År 2015 utfördes 51 procent av alla aborter före vecka sju och 93 procent före vecka 12. Sedan 2004, när det blev tillåtet med hemabort, har det blivit allt vanligare att tidiga medicinska aborter görs i hemmet eller på annan plats. Under 2015 var 68 procent av aborterna som utfördes före vecka nio hemaborter. Läs mer >>

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)