Storbritannien: foster med avvikelser föreslås födas för att bli organdonatorer

10 mars 2016
I Storbritannien föreslås ny rådgivning till gravida kvinnor som väntar barn med fosterskador. Istället för abort skall möjligheten finnas att graviditeten fullföljs och barnen blir organdonatorer när de dödförklarats för att på så sätt avhjälpa organbristen, ett förslag som nu diskuteras inom det brittiska transplantationssällskapet.

Det kontroversiella förslaget presenterades nyligen på årsmötet för det brittiska transplantationssällskapet, British Transplantation Society. Elva barn under två månader har efter de avlidit blivit organdonatorer de senaste två åren i Storbritannien, en siffra som läkare tror att man skulle kunna öka till  100 spädbarn om året.
– Vi har här en fullgod källa för organtransplantation i hela landet. Många inom vården är inte medvetna om att dessa organ kan användas. De måste bli det. Organen kan transplanteras, de fungerar, och de fungerar på lång sikt, förklarade transplantationskirurgen Nias Ahmad från St. James universitetssjukhus i Leeds på konferensen.

I Storbritannien finns för närvarande mer än 7 000 personer på väntelistan för organ och tre av dem avlider varje dag. Så sent som förra året ändrades riktlinjerna för organdonation i Storbritannien för att underlätta organdonation från nyfödda.

Ofödda barn med anencefali, som innebär avsaknad av storhjärna och där barnen i regel avlider inom de första levnadsdygnen, togs under mötet upp som en grupp lämplig för organdonation. Runt 230 barn med anencefali aborteras varje år i Storbritannien, och runt tolv föds levande. Enligt det nya förslaget skulle kvinnan kunna föda på normalt sätt och organen tas efter att döden fastställts. Organdonation skall dock inte tas upp så länge kvinnan inte överväger abort – och ingen skall tvingas att donera sina barns organ. I vissa fall, när man har kommit överens om organdonation, skulle barnet kunna ges intensivvård efter att man fastställt hjärndöd för att maximera användningen och chansen för en framgångsrik transplantation.

Joe Brierley, specialist vid barnsjukhuset Great Ormond Street Hospital i London, har gjort en undersökning bland vårdpersonal som arbetar med nyfödda och funnit att tre av fyra ser det som acceptabelt med organdonation från spädbarn med anencefali. En av fem menar att det skulle äventyra hur allmänheten ser på organdonation. Kritiker menar att det är absurt att kräva av gravida kvinnor, som just fått beskedet att barnet de väntar är sjukt, att de skall föda barnet endast med syfte att vara organdonator. Professor Trevor Stammers, som leder verksamheten för bioetik vid University of St. Mary, pekar på att kvinnor som väntar ett barn med anencefali tidigare ofta pressat till abort och ansetts ha dåligt omdöme om de valt att fullfölja graviditeten:
– Det är oroande att dessa kvinnor nu kommer att uppmuntras att fortsätta graviditeten med den uttryckliga avsikten att ta barnets organ. Vad skulle hända om de ändrar sig när de ser sitt nyfödda barn?, undrar han.

Trevor Stammers menar vidare att det är ett "makabert förslag" som skulle kunna skada förtroendet för organtransplantation när barnet degraderas till att bli "en samling reservdelar":
– Ja, organen har potentialen att rädda andras liv, men hur högt blir priset för vår mänsklighet? Konceptet förminskar barnet till ett utilitaristiskt medel för att nå ett mål – en samling reservdelar – snarare än att deras liv respekteras för sin egen skull, beklagar Trevor Stammers.

Det har nu inrättats en kommitté inom den offentliga transplantationsverksamheten med uppgift att öka antal organdonationer från nyfödda och spädbarn. Dessutom har man anställt en samordnare, för utbildning av personal inom den offentliga vården för att kunna prata med föräldrar om en såpass känslig fråga.

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och Zenit (zenit.org)