Storbritannien ger tillstånd till genmodifierade embryon

09 februari 2016
I Storbritannien har myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA för första gången beviljat en ansökan om tillstånd för genetisk manipulering av mänskliga embryon med hjälp av den s.k. CRISPR-tekniken.

Läkaren Kathy Niakan från Crick Institute i London har fått tillåtelse att studera genförändrade embryon under 14 dagar, varefter de måste kasseras. Hon måste först vänta på ett formellt godkännande från en etisk kommitté innan hon får använda CRISPR-tekniken på mänskliga embryon, men försöken uppges kunna börja inom några månader. Därmed blir den brittiska forskningsgruppen den första utanför Kina att genförändra mänskliga embryon.

Kathy Niakan planerar att "stänga av" upp till fyra gener i mänskliga embryon medan de fortfarande befinner sig i encellstadiet för att ta reda på om generna har avgörande betydelse för människans tidiga utveckling. Man kommer sedan att studera embryonas tillväxt i en vecka. Embryona som kommer att användas i studien är överblivna efter ivf-behandligar och har donerats till forskning.
– Vi skulle verkligen vilja förstå de gener som behövs för att ett embryo skall utvecklas till ett friskt barn. De flesta mänskliga embryon når inte blastocyststadiet, så den här tidsperioden är helt avgörande. Om vi skulle förstå generna, skulle det kunna hjälpa oss att förbättra infertilitetsbehandling och ge viktiga insikter om orsakerna till missfall, sade Kathy Niakan vid en pressträff i januari.

I Storbritannien har nyheten om tillståndet tagits emot positivt bland forskare:
– HFEA:s beslut är en triumf för sunt förnuft. Även om det är klart att genmanipulation i mänskliga embryon väcker en rad etiska frågor och utmaningar, har problemet hanterats på ett balanserat sätt. Det är uppenbart att de potentiella fördelarna uppväger förutsebara risker. Det är ett tydligt exempel på hur Storbritannien är världsledande, inte bara inom vetenskapen om människans tidiga utveckling, utan även inom de samhällssystem som används för att reglera och övervaka det, säger professor Darren Griffin från universitet i Kent.

Beslutet har dock fått kritik från flera håll:
– HFEA har nu fått rykte om sig att vara den första myndigheten i en demokrati som godkänner denna osäkra och farliga metod. De har bortsett från varningarna från över hundra forskare världen över och gett tillstånd till en metod som skulle kunna ha långtgående, skadliga konsekvenser för människan, varnar Anne Scanlan från Storbritanniens största pro-life-rörelse LIFE.

Den tyske kristdemokratiske riksdagsledamoten och bioetikexperten Hubert Hüppe skriver i ett pressmeddelande att ”den brittiska tillsynsmyndigheten HFEA:s godkännande av experiment där mänskliga embryon modifieras genetiskt, bryter det sista tabut i världen, att man varit enig om att det aldrig skulle göras ingrepp i människans arvsmassa. Processen visar också hur tandlöst det välmenande globala moratoriet, som ville förhindra forskare att tillämpa metoden "CRISPR / CAS9, var".

HFEA:s krav att de genförändrade embryona förstörs efter några dagar och inte i något fall får implanteras i en kvinna, visar för det första att det handlar om embryonal forskning som leder till förbrukade embryon. För det andra är ett sådant krav endast meningsfullt om man antar att de genförändrade embryona är livsdugliga och man vill förhindra uppkomsten av genförändrade barn och att de i sin tur får barn. Således uppstår i stället för att skydda liv en skyldighet för forskarna att döda, om de vill agera inom lagen. Det finns däremot ingen absolut säkerhet att dessa genförändrade embryon aldrig används till en graviditet”, varnar Hubert Hüppe.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och Hubert Hüppe (www.bundestag.de)