Storbritannien tillåter barn med dna från tre föräldrar

19 december 2016
Nu har den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, gett tillstånd för att skapa barn med dna från tre personer, trots varning för hälsorisker och brist på studier.

HFEA:s ordförande Sally Cheshire är nöjd med beslutet:
– Även om det är frestande att rusa framåt med nya behandlingar, har den brittiska strategin att undersöka den allmänna opinionen, föra frågan vidare till parlamentet och att noggrant övervaka laboratorieforskning visat sig vara det mest ansvarsfulla och hållbara sättet att införa nya, banbrytande behandlingar. Ett sådant tillvägagångssätt har tillåtit oss att balansera innovation med säkerhet, samtidigt som vi upprätthåller allmänt förtroende, säger hon.

En forskargrupp i Newcastle förväntas bli den första gruppen att beviljas tillstånd. Där vill man behandla 25 par varje år, som finansieras av den offentliga vården om paret går med på en långsiktig uppföljning av barnet.

Medier i Storbritannien har jublat; tidningen The Independent skriver att beslutet är "den bästa möjliga nyheten för många familjer till julen". Marcy Darnovsky, verksam vid organisationen Center for Genetics and Society i Kalifornien, är mycket kritisk:
– HFEA presenterar sig som modell för ansvarsfull styrning. I själva verket har de uppmuntrat detta riskabla biologiska experiment, vilket är djupt oroande. Det har valt att bortse från allvarliga hälsorisker som metoden innebär för dessa barn och kommande generationer. De har misslyckats i att kräva uppföljande studier av de barn som redan fötts med hjälp av metoden. Och det har vilselett den allmänna opinionen, genom att presentera djup splittring som "brett stöd". Det handlar inte om att rädda barn. Som den amerikanska National Academy of Medicine har påpekat innebär metoden inte ett medicinskt behov, eftersom den inte behandlar någon befintlig sjuk person eller ett sjukdomstillstånd. Dessutom finns redan säkrare alternativ för att få barn. HFEA:s beslut är en del av en oroande trend mot normalisering av experimentella metoder, som fortfarande anses allmänt osäkra, och vilkas konsekvenser för kommande generationer är okända. Att tillåta mitokondriell manipulation av människor skulle kunna öppna dörren för andra former av mänsklig ärftlig, genetisk modifiering, som är förbjuden i mer än 40 länder runt om i världen, påpekar Marcy Darnovsky.

Den brittiska bioetikern David Albert Jones beklagar att Storbritannien är i otakt med inställningen i andra länder:
– Det finns mycket att beundra i Storbritannien, men enligt min erfarenhet saknas ödmjukhet i diskussionen om embryopolitik. I själva verket tenderar den snarare till självgodhet när man samtidigt inte är medveten om sin egen inskränkthet. I den utsträckning som Storbritannien har inflytande på andra länders embryopolitik har det varit för att främja sin egen forskningsagenda och affärsintressen. Förmodligen har Storbritanniens inflytande i detta avseende varit fördärvande, men lyckligtvis har det inte alltid gått fram. "Brexit" kommer nästan säkert att minska det brittiska inflytande över den embryonala forskningspolitiken i Europa. Detta är välkommet. Utan Storbritanniens skadliga inflytande kommer länder, som stannar i EU, kanske bättre att kunna behålla sin motståndskraft mot det konstanta trycket på att kommersialisera metoder som innebär att förstöra mänskliga embryon, säger David Albert Jones.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)