Surrogatmoderskap oreglerat i Kina

29 februari 2016
Kinas ettbarnspolitik avslutades officiellt den 1:a januari och regeringen kämpar nu för att öka födelsetalen med tanke på den åldrande befolkningen. Stora familjer har i vissa kretsar blivit en statussymbol, och surrogatmoderskap är oreglerat.

År 2011 publicerades i sociala media i Kina en bild på åtta småbarn. Det var från ett välbärgat par, som med hjälp av ivf hade fått åtta levande embryon. Kvinnan själv födde ett par tvillingar och två surrogatmammor födde trillingar. Paret anställde sedan elva barnskötare för att få hjälp med sina barn.
– Några ledamöter i den ständiga kommittén menar att surrogatmoderskap inte helt kan förbjudas. Även om det funnes en lag som förbjuder det kan rika människor alltid åka utomlands till länder där surrogatmoderskap är tillåtet, säger Zhang Chunsheng, chef för den juridiska avdelningen vid hälso- och familjeplaneringskommissionen.

Antalet surrogatgraviditeter i Kina är okänt men 2014 uppskattade tidningen The New York Times antalet till cirka 10 000 och att många par åker utomlands för att få barn.

Argumenten för en mer tillåtande attityd till surrogatmoderskap är oron över ökande infertilitet, och några par vill kunna få egna barn. Ett förbud skulle riskera stödja Kinas stora svarta marknad med surrogatmoderskap. Enligt Kinas befolkningsstatistik från 2012 är 12,5 procent av kvinnor i fertil ålder infertila, en ökning från tre procent 2002. Skälen är oklara; läkare tror att luftföroreningar, fetma och aborter kombinerat med senare äktenskap och barnafödande är några av de bakomliggande orsakerna.
– Tvåbarnpolitiken skulle kunna skapa större efterfrågan på surrogatmammor om paren inte kan få barn själva. Lagstiftarna verkar mer intresserade av att först hantera tvåbarnpolitiken och skjuter upp frågor om surrogatmoderskap till senare efter ytterligare diskussioner, säger Joshua Freedman, forskningschef på konsultföretaget China Policy.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)