Transplantationsläkare misstror Kinas löften om organdonatorer

22 augusti 2016
På den 26:e internationella kongressen för det internationella transplantationssällskapet, The Transplantation Society (TTS), som nyligen för första gången hölls i Kina, visades ett antal presentationer från kinesiska forskare, vilket markerar slutet på ett långvarigt embargo på forskning från Kina. Trots det är experter kritiska mot Kinas organdonationspraxis.

Trots påståenden från kinesiska tjänstemän att organ inte längre tas från avrättade fångar, kritiserar experter från hela världen transplantationsläkarsällskapet  för årets kongress i Hongkong, som de menar underförstått godkänner Kinas nuvarande och tidigare organdonationspraxis.

I en artikel i facktidskriften American Journal of Transplantation (doi: 10.1111/ajt.14014) ifrågasätter några läkare och medicinska experter sanningshalten i Kinas aviserade förändringar gällande organdonation från fångar (läs mer >>): ”Det är anmärkningsvärt att Kina i reformen varken tagit upp eller inkluderat ett löfte om att avsluta tillvaratagandet av organ från samvetsfångar, och inte heller har inlett några lagändringar ... Tills vi har oberoende och objektiva belägg för ett fullständigt upphörande av oetiskt organtransplantation från fångar, har läkarkåren ett professionellt ansvar att upprätthålla det akademiska embargot mot kinesisk transplantationspersonal”, skriver de.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)