Unga män som blivit till genom assisterad befruktning löper risk att ärva pappans infertilitet

16 november 2016
Unga män som har blivit till med en typ av assisterad befruktning, där spermien injiceras direkt in i ägget, har lägre fertilitet än genomsnittet, enligt belgiska forskare.

Enligt en studie vid Vrije universitet i Bryssel har unga män som har blivit till med hjälp av så kallad intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI), och som nu är i åldern 18 till 22, både lägre spermiekvantitet och -kvalitet än jämnåriga som har blivit till på naturligt sätt. Studien har publicerats i facktidskriften Human Reproduction (DOI: 10.1093/humrep/dew245).
– Resultaten är inte oväntade. Innan ICSI gjordes fick de blivande föräldrarna information om att det mycket väl kan bli så att deras söner kan få nedsatt fertilitet, som pappan. För föräldrarna var det ingen anledning att avstå från ICSI, eftersom de menade att ICSI även skulle kunna bli en lösning för deras son i framtiden, säger Andre Van Steirteghem, professor emeritus vid Vrije universitet i Bryssel, som lett arbetet med studien.

Studien bekräftar för första gången att de problem som ligger bakom pappans infertilitet – vanligtvis genetiska faktorer – verkar ärvas av sonen. Forskarna tror att dessa genetiska brister skulle föras vidare oavsett om barnet blir till på naturlig väg eller med hjälp av ICSI.
– Dessa första resultat från den äldsta gruppen ICSI-barn globalt, indikerar att en viss grad av "subfertilitet" faktiskt har gått vidare till pojkar från pappor som gått igenom ICSI på grund av nedsatt fertilitet, säger Andre Van Steirteghem.

ICSI skiljer sig från andra ivf-behandlingar, eftersom en spermie injiceras direkt in i ägget, istället för att låta befruktningen ske på egen hand i ett provrör.
– Detta kommer alltid att vara ett bekymmer. Paren har fått information om att sonen skulle kunna ärva de genetiska bristerna, som naturen försökte bli av med genom att göra mannen infertil. Det motiverar vår försiktighet men är inte någon anledning till oro, säger Nick Macklon, professor i obstetrik och gynekologi vid universitetet i brittiska Southampton.

– Genom att visa att ICSI-sönerna har onormal spermakvalitet jämfört med andra pojkar, tyder resultaten på att manliga fertilitetsproblem, som är så allvarliga att man behöver ICSI, kan vara ärftliga. Viktigt är att resultaten påminner oss om att ICSI inte är en behandling för manlig infertilitet, utan helt enkelt ett sätt att kringgå ett problem och lämna det till nästa generation att ta itu med – något som min generation verkar fruktansvärt skickliga på att göra, säger professor Richard Sharpe, expert på manlig reproduktiv hälsa vid universitetet i Edinburgh.

– Bara för att man har låg spermakvalitet måste man inte nödvändigtvis använda ICSI eller ivf. Vi vet att många män med det faktiskt kan få barn naturligt. Fler uppföljningsstudier kommer att krävas för att fastställa meningsfulla resultat, säger professor Simon Fishel, som leder avdelningen Care Fertility vid universitetet i Cambridge.

Källa: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.org)