USA:s kongress fördubblar budget för utredning av Planned Parenthood

06 december 2016
Den amerikanska kongressen röstade förra veckan för att fördubbla anslagen för den utredningsskommitté, som tittar närmare på hur organisationen Planned Parenthood hanterat amerikanska skattepengar.

Inför omröstningen meddelade utredningskommittén att den hade gjort nio anmälningar mot Planned Parenthood, andra abortkliniker, företag som hanterar fostervävnad och universitet, för att illegalt ha dragit nytta av fostervävnad. Läs mer >>
– Vår kommitté fick i uppdrag att utreda områden som, innan de uppdagades av undersökande journalister, fick för lite uppmärksamhet. För de flesta av oss är det inget annat än en skandal att Planned Parenthood och andra abortkliniker kompletterar sina budgetar genom att sälja mänsklig fostervävnad från aborterade barn. Arbetet med vår kommitté är speciellt inriktat på att skydda forskningsintegritet, vetenskapliga framsteg och frivillig organdonation i Amerika. Det vi har avslöjat pekar på att de oetiska och potentiellt olagliga metoderna några rötägg använt sig av kan sätta viktig forskning på spel. Med tanke på allt som vår kommitté har kommit fram till, trots att undersökningen bara har pågått under knappt ett år, är det nu upp till oss att bygga vidare på detta arbete, för att hålla vår regering ansvarig och att stoppa dessa kränkningar av mänsklig värdighet, säger republikanen Marsha Blackburn, som är ledamot i utredningskommittén.

– Kommittén har stött på många oroväckande potentiella lagbrott, som är störande, skrämmande och oacceptabla. Det är svårt att föreställa sig en mer sårbar tid i en kvinnas liv än när hon överväger abort. Det har abortkliniker och fostervävnadsindustrin dragit nytta av, säger republikanen Vicky Hartzler.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)