USA:s psykiatrer tar ställning mot läkarassisterat självmord för psykiatripatienter

19 december 2016
Amerikanska läkarföreningen för psykiater fastställer i en ny skrivelse att psykiatrer inte bör förskriva eller ge läkemedel till icke-terminalt sjuka i syfte att orsaka döden. Därmed går föreningen på samma linje som den allmänna läkarföreningen i USA, the American Medical Association.

Ståndpunkten innebär, att föreningen inte anser det vara etiskt försvarbart för en psykiater att hjälpa icke-terminalt sjuka att begå självmord, antingen genom att tillhandahålla läkemedel eller genom en direkt dödlig injektion, något som görs i både Nederländerna och Belgien.

Även om skrivelsen endast är bindande för medlemmar i den amerikanska psykiatriföreningen, är den en av världens mest inflytelserika läkarföreningar, och världsläkarsammanslutningen för psykiatriker, World Psychiatric Association, överväger enligt nyhetstjänsten BioEdge ett liknande uttalande.

Mark S. Komrad, ledamot i den etiska kommittén i den amerikanska psykiatriföreningen, säger att föreningen nu formellt kan protestera mot att nederländska och belgiska psykiatrer är medhjälpare till assisterat självmord för icke-terminala psykiatriska sjukdomar. Han oroas över att Kanada och flera stater i USA är på väg åt samma håll. Psykiatripatienter får redan nu hjälp i USA att begå självmord genom aktivistorganisationer som Final Exit.
– Hittills har inget annat land, som har legaliserat läkarassisterat självmord, kunnat begränsa tillämpningen till enbart obotligt sjuka, så småningom infattas även icke-terminala patienter, och det är då även psykiatripatienter börjar få tillgång, säger Mark S. Komrad.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)