Vårdhem i Schweiz tvingas tillåta assisterat självmord

08 november 2016
I Schweiz har en domstol fastslagit att ett vårdhem, som drivs av Frälsningsarmén, måste tillåta assisterat självmord eller avstå från statusen som välgörenhetsorganisation.

De schweiziska reglerna, som infördes för ett år sedan, tvingar välgörenhetsorganisationer som vårdar sjuka och äldre att erbjuda assisterat självmord, när en patient eller boende begär det. Det aktuella vårdhemmet, som ligger i Neuchâtel i västra Schweiz, överklagade beslutet eftersom bestämmelserna bryter mot Frälsningsarmén trosövertygelse och missaktar samvetsfriheten. Frälsningsarmén skriver på sin hemsida att de tror på att alla människor förtjänar medkänsla och omsorg i sitt lidande och döende. "Dödshjälp och assisterat självmord bör dock inte anses vara godtagbara svar. De undergräver den mänskliga värdigheten och är moraliskt fel. Frälsningsarmén anser därför att dödshjälp och assisterat självmord borde vara olagligt."

Den federala domstolen har dock avvisat klagomålet och slagit fast att människor har rätt att bestämma hur och när de vill avsluta sina liv. Domaren menar att det enda sättet att undvika rättsliga förpliktelser att behöva tillåta assisterat självmord är att avstå från statusen som välgörenhetsorganisation. Detta skulle sätta vårdhemmet utanför statlig kontroll, men det skulle också innebära att statliga subventioner går förlorade.

Fallet kommer bara några månader efter att ett katolskt vårdhem i belgiska Diest bötfälldes med 6 000 euro för vägran att ge dödshjälp. Läs mer >> Neil Addison, som leder juristsammanslutningen Thomas More Legal Centre i Liverpool menar att de två fallen pekar på en "oroande trend":
– Lagstiftningarna i hela Europa och västvärlden verkar säga att organisationer inte kan ha samvetsfrihet, utan bara individer. Detta går emot själva kärnvärderingarna hos samfundsanknutna sjukhus och institutioner, eftersom det i huvudsak betyder att dessa organisationer, om de tillhandahåller vård, inte kan göra det i enighet med sin tro. Det är mycket oroväckande eftersom det kommer att innebära att samfunden tvingas tillbaka till att inte göra något annat än att be och hålla gudstjänster, som ett sätt att uttrycka sin tro, vilket kommer att göra tanken på religiös välgörenhet mycket svår, säger Neil Addison.

Källor: The Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk) och The Christian Post (www.christianpost.com)