Abortdebatt efter att tysk överläkare åberopar samvetsfrihet

14 februari 2017
När en överläkare på en gynekologisk avdelning på ett sjukhus i Tyskland i december förklarade att han av religiösa grunder inte ville att aborter utförs på kliniken, utlöstes en livlig debatt.

Thomas Börner är kristen gynekolog med 26 års yrkeserfarenhet. Sedan 2010 har han arbetat vid Capio Elbe-Jeetzel-kliniken i den nordtyska staden Dannenberg, där 31 aborter utfördes 2016. Ingen av dem genomfördes av Thomas Börner, och när han befordrades till chefsläkare i december, bestämde han att aborter inte längre skulle utföras vid sjukhuset, med hänvisning till sin personliga religiösa övertygelse att livet skall skyddas under alla omständigheter – första gången ett sådant beslut tagits av en enskild läkare i Tyskland.

Sjukhuset i fråga drivs av den svenska Capio-gruppen, en av de största sjukvårdsleverantörerna i Europa. I början fick Thomas Börner stöd av sina chefer, med argumentet att kvinnor som ville ha abort kunde vända sig till andra sjukhus i regionen, men fallet har utlöst en livlig debatt i hela Tyskland, eftersom Dannenbergkliniken är det enda sjukhuset i staden med en gynekologisk avdelning. Det närmaste sjukhuset som erbjuder aborter ligger på 20 kilometers avstånd.

I Tyskland är abort i princip olagligt men under vissa omständigheter inte straffbart, och alla kvinnor över 18 år kan få abort fram till 12:e graviditetsveckan efter obligatorisk rådgivning från en statligt godkänd institution. Efter våldtäkt är rådgivning inte obligatorisk. Om kvinnan är under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Aborter som utförs efter vecka 12 straffas med upp till tre års fängelse.

Inte alla sjukhus är skyldiga att utföra aborter, t.ex. är konfessionella sjukhus undantagna, men myndigheterna måste se till att varje kvinna lätt kan få tillgång till abort. Ingen läkare eller annan sjukvårdsanställd måste heller vara delaktig i abort, och man får vägra utan att ange något skäl. Medicinska akutfall är dock särställda; ingen läkare får neka abort om en kvinnas liv är i fara.

Tysklands högsta förvaltningsdomstol har i ett tidigare domslut slagit fast att vilja att tillåta lagliga aborter är förutsättning för att bli chefsläkare. Situationen i Dannenberg är unik, eftersom en enskild läkare har vägrat genomföra aborter pga. sin personliga tro på ett sjukhus som inte drivs av en kyrka.

Hittills har klinikchefen uttryckt sitt stöd för chefsläkaren och pekat på dels det låga antal aborter som utförs på kliniken och dels det korta avståndet till nästa sjukhus. Sjukhusledningen i Dannenberg har dock svängt efter hot om indraget ekonomiskt stöd och betonar nu klinikens åtagande att tillhandahålla hälso- och sjukvård i enlighet med Tysklands lagar och förordningar. Thomas Börner har lovat att hålla sig till sina etiska principer och att acceptera de konsekvenser beslutet kan få för hans yrkesmässiga framtid.

Källor: Deutsche Welle (www.dw.com), Die Tagespost (www.die-tagespost.de) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)