Afrikansk protest mot europeiskt abortbistånd

01 mars 2017
För att kompensera de medel som faller bort genom president Trumps beslut att dra in amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar med preventivmedel och abort i utvecklingsländer, kommer fyra europeiska regeringar att stå värd för en konferens i Bryssel, för att samla in pengar till aborter i utvecklingsländer. Kritik mot initiativet kommer nu från Afrika, där abortmotståndet är stort.

Det är den så kallade Mexico City Policyn, som återinfördes av president Trump, som satt stopp för amerikansk finansiering av organisationer som International Planned Parenthood Federation, Marie Stopes International och FN:s befolkningsfond UNFPA, som tillhandahåller abort i andra länder. Regeringarna i Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige organiserar därför tillsammans konferensen She Decides i Bryssel den 2 mars för att samla in pengar till aborter i utvecklingsländer.

I ett videomeddelande kallat The Dictatorship of the Wealthy Donor frågar Obianuju Ekeocha, ordförande för tankesmedjan Culture of Life Africa, de europeiska konferensdeltagarna om någon brytt sig om att fråga afrikanerna om deras åsikt om att finansiera abort i deras länder. "Många länder i västvärlden, däribland Kanada och Nederländerna, har beslutat att träffas för att samla in pengar. Inte pengar till mat i Afrika. Inte pengar till vatten i Afrika. Inte pengar som afrikanerna kan använda som de vill. Istället träffas man för att samla miljontals dollar till så kallade säkra aborter. Det som är mest nedslående är att dessa västländer inte ens har tänkt på att fråga afrikanerna vad de vill!", påpekar Obianuju Ekeocha i inspelningen.

Obianuju Ekeocha presenterar forskning som visar, att majoriteten i många afrikanska länder anser att abort är oacceptabelt under alla omständigheter. "Detta är den nya kolonialismen. Det är kulturimperialism. Detta är de rika donatorernas diktatur", säger hon. Hon vänder sig direkt till västländerna och säger: "Vad vi ber om är ert stöd till säkra förlossningar för afrikanska barn!"

I ett pressmeddelande, som presenterar videomeddelandet, kritiserar förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, att EU kommer att vara representerat på konferensen, trots att frågor om abort ska vara varje medlemslands enskilda angelägenhet. Både Europakommissionen och Europarådet har de senaste åren tydligt fastslagit att abort inte är en del av EU:s befogenheter. Läs mer >>

Källa: FAFCE (www.fafce.org) och Culture of Life Africa (cultureoflifeafrica.com)