Afrikas befolkningstillväxt inte hot för världens resurser

20 september 2017

Globalt sett fick kvinnor för 50 år sedan nästan dubbelt så många barn som idag. Ändå tilltar befolkningen på jorden, särskilt på grund av utvecklingen i Afrika. Befolkningsexperter menar att det kommer att krävas särskilda satsningar på utbildning i Afrika, om trenden skall vändas.

Världens befolkningsutveckling är för närvarande motsägelsefull och kommer att fortsätta att vara så i årtionden framöver. Aldrig förr har världens kvinnor i genomsnitt fått så få barn som idag – 2,5 per kvinna – men aldrig har befolkningstillväxten varit större, eftersom det finns fler kvinnor som föder barn än någonsin tidigare. Fler barn överlever också de första kritiska åren, och fler lever länge.

Idag är vi ca. 7,6 miljarder människor på jorden, och i dagens takt växer världens befolkning med 83 miljoner människor per år. Enligt Jeffrey D. Sachs, professor i hållbar utveckling och hälsopolitik vid American Columbia University i New York samt speciell rådgivare för FN, kommer världens befolkning sannolikt att nå 11,2 miljarder år 2100.
– Den främsta anledningen till att vi blir så många fler människor på jorden är att Afrika söder om Sahara fortsätter att växa snabbt, säger Jeffrey D. Sachs.

I genomsnitt får dock världens kvinnor bara ungefär hälften så många barn som för 50 år sedan, då genomsnittet var knappt 4,5 barn per kvinna. Dagens 2,5 barn per kvinna ligger strax över 2,3, som är nivån för att en befolkning skall hållas konstant, enligt FN:s befolkningsfond. Men i Afrika söder om Sahara föder kvinnor i genomsnitt fler än fem barn. Enligt Poul Christian Matthiessen, professor emeritus i demografi vid Köpenhamns universitet, beror det på att Afrika först nyligen har börjat en måttlig minskning av barnantalet.

I gengäld sjunker fertiliteten i Asien, där många länder hamnar under ersättningsnivån.
– Faktum är att FN förutspår en befolkningsminskning i Asien efter 2050. Detsamma gäller i Europa och i Nord- och Latinamerika, där befolkningstillväxten håller på att stanna av och någon gång kommer att börja minska. Det betyder också att världen i stor utsträckning håller på att förändra befolkningssammansättning, säger Poul Christian Matthiessen.

Dagens 1,2 miljarder människor i Afrika förväntas bli 4,5 miljarder år 2100. Även om afrikanerna får många fler barn än européerna, belastar befolkningstillväxten i Afrika världens resurser mycket mindre än europeiska barn skulle göra, menar David Satterthwaite, seniorforskare och Afrikaexpert vid Internationella institutet för miljö och utveckling i London.
– Befolkningstillväxten i Afrika sker i låginkomstgrupper i storstäder och byar. De använder lite eller ingen el, äter mat som inte bidrar till ökat koldioxidutsläpp, de kör inte bil och de flesta har mycket låg vattenförbrukning, säger David Satterthwaite.

Hjälporganisationer och befolkningsexperter påpekar att om afrikanska familjer skall få färre barn, måste kvinnor utbildas i högre grad och den extrema fattigdomen avskaffas. Skulle det ske, tvivlar Jeffrey D. Sachs inte på att fertilitetstalen även sjunker i Afrika:
– Frågan är om det kommer att hända. Det kommer att kräva en kollosal, samordnad och strategisk insats från både europeiska och icke-europeiska givarländer för att nå målet. Det krävs en ny särskild fond för afrikansk utbildning. Det är viktigt om Afrika skall bli av med den extrema fattigdomen och uppnå en snabb, frivillig minskning av de höga fertilitetsnivåerna, säger Jeffrey D. Sachs.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)

 

Fotnot: Medan Jeffrey D. Sachs är en av världens mest kända befolkningsexperter, har han i många sammanhang förespråkat legalisering av abort som ett kostnadseffektivt sätt att få bukt med befolkningsökningen.