Allt fler äldre i Schweiz vill själva bestämma när de skall dö

23 november 2017

Antalet schweizare som avslutar sina liv genom assisterat självmord har ökat markant, enligt den senaste statistiken. Antalet förväntas öka ytterligare i takt med att fler blir äldre.

Det var 965 schweiziska medborgare (426 män och 539 kvinnor), som avslutade sina liv genom assisterat självmord 2015. Av dessa var 822 personer 65 år eller äldre. Året innan var det 742 personer som valde att ta livet av sig på detta sätt; år 2000 var det endast 86 personer. Statistiken omfattar inte dem som har rest från ett annat land för att begå självmord i Schweiz.

Enligt Felix Gutzwiller, professor emeritus i preventivmedicin vid Zürichs universitet, är orsaken till ökningen den åldrande befolkningen. Det är fler äldre som bor i Schweiz, och de vill i allt högre grad bestämma när de skall dö. Han menar vidare att dödshjälpsorganisationerna numera har fått större acceptans bland läkare och att tro inte längre spelar samma roll i de sekulariserade länderna som tidigare.

I framtiden förväntas ännu fler människor än idag använda sig av dödshjälpsorganisationer för att begå självmord. Antalet äldre, särskilt de mycket gamla, kommer att fortsätta att öka, och därmed antalet personer som lider av allvarliga sjukdomar. Dessutom har dagens äldre blivit vana vid dödshjälpsorganisationen Exit, och därmed med möjligheten tillassisterat självmord. Exit grundades 1982, antalet medlemmar har fördubblats under de senaste tio åren till 105 000 i slutet av 2016. Enligt en undersökning från 2014 uppskattar schweiziska Gesundheitsobservatorium, en ungefärlig motsvarighet till Socialstyrelsen, att Exits medlemstal ytterligare kommer att fördubblas inom överskådlig tid. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Tagesanzeiger (www.tagesanzeiger.ch)