Allt fler kanadensiska barnläkare tillfrågas om dödshjälp för barn

07 november 2017

Enligt en aktuell undersökning bland Kanadas barnläkare har mer än tio procent haft samtal om att ge dödshjälp till patienter under 18. Nästan hälften av de svarande barnläkarna uppgav att de är positiva till att "mogna minderåriga" får välja läkarassisterat självmord.

Kanadas barnläkarförbund genomförde tidigare i år en undersökning för att ta reda på hur stor efterfrågan på dödshjälp för minderåriga är, och hur barnläkarna ställer sig till frågan. Undersökningen genomfördes efter att läkarassisterat självmord legaliserats för vuxna i Kanada, och det visade sig att nästan hälften av barnläkarna menade att "mogna minderåriga" bör ges samma rätt om de är obotligt sjuka. Dock uppgav bara 19 procent att de skulle vara beredda att faktiskt hjälpa till med dödshjälp till en minderårig. Samtidigt uppgav läkarna att alltfler minderåriga och deras föräldrar frågar om dödshjälp, och av de svarande läkarna hade elva procent diskuterat dödshjälp med minderåriga patienter.

Läkarassisterat självmord legaliserades i Kanada i juni 2016 för patienter som är obotligt sjuka med stort lidande. Läs mer >> I lagförslaget efterlystes också en översyn över huruvida det borde tillåtas för "mogna minderåriga" samt en granskning av den palliativa vården i Kanada.

I en ny publikation om dödshjälp sett ut ett barnläkarperspektiv, där undersökningens resultat presenteras, fortsätter barnläkarförbundet att understryka att kvaliteten inom palliativ vård för minderåriga i Kanada bör förbättras och vara högprioriterad.

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och Canadian Paediatric Society (www.cps.ca)