Amerikansk läkarförening bekräftar motstånd till legalisering av läkarassisterat självmord

20 september 2017

Den amerikanska läkarföreningen American College of Physicians (ACP) är, med sina 152 000 medlemmar globalt, den största specialistläkarföreningen i världen. I veckan publicerade föreningen ett nytt policydokument, där man klart och tydligt tar avstånd från legalisering av läkarassisterat självmord.

I dokumentet – där ACP även efterlyser förbättrad hospice- och palliativvård – fastslår föreningen den hållning man klargjort i ett tidigare, liknande dokument från 2001: att man är helt emot legalisering av läkarassisterat självmord och i stället stödjer läkarens ansvar att förbättra vården av döende patienter.

Att föreningen åter grundligt undersökt frågan – i ett dokument med över 80 fotnoter – beror på att en rad delstater i USA legaliserat läkarassisterat självmord de senaste åren och ämnet därmed blivit mer omtalat. Samtidigt rapporteras det i USA fortsätta vara problem med tillgång till hospice och palliativ vård.

ACP baserar främst sitt ställningstagande på att läkarassisterat självmord helt förändrar läkarens roll från att bota, läka och trösta, samt att det påverkar tilliten mellan patient och läkare, samt läkare emellan.

Källa: American College of Physicians (www.acponline.org)