Amnesty i Irland högprioriterar kampanjer för abort

19 oktober 2017

Abort prioriteras högst av Amnesty International i Irland, visar aktuella uppgifter. Människorättsorganisationen spenderade över 275 000 euro på kampanjer för en ny abortlag förra året, långt mer än på någon annan av organisationens kampanjfrågor.

Tidningen The Irish Sun fick som svar på en fråga om organisationens utgiftsfördelning att Amnesty International lade ut 160 607 euro (drygt 1,5 milj. kr) för sin kampanj ”för en abortlag enligt mänskliga rättigheter” under andra halvåret 2016 och ytterligare 114 776 euro (drygt 1,1 milj. kr) för kampanjen "My Body, My Rights", som kräver legalisering av abort i flera länder, däribland Irland.

Jämförelsevis använde irländska Amnesty i fjol 89 370 euro (drygt 857 000 kr) för att motverka tortyr, 55 537 euro (533 000 kr) mot diskriminering, 34 983 euro (335 000 kr) för att avskaffa dödsstraff, 59 074 euro (567 000 kr) för samvetsfångar, 26 266 euro (252 000 kr) på akuta kriser som t.ex. i Burma och 59 021 euro (566 000 kr) på mellanstatliga organisationer och mänskliga rättigheter i Irland.

– Å ena sidan hävdar Amnesty att de stödjer mänskliga rättigheter, å andra sidan kräver de att rättigheterna för de mest utsatta människorna tas bort. I andra delar av världen står Amnesty upp mot regimer som dödar oskyldiga människor. Varför är man så blind för värdigheten och rätten till liv i livmodern? Amnesty är inte längre en opartisk röst för grundläggande mänskliga rättigheter utan har istället blivit ett språkrör för abortindustrin, säger Ciarán Kelly, från organisationen The Christian Institute.

Källor: The Christian Institute (www.christian.org.uk) och The Irish Sun (www.thesun.ie)