Amnesty riskerar åtal för utländsk finansiering av abortkampanj

20 december 2017

Amnesty International i Irland har fått ett stort ekonomiskt bidrag av finansmannen och miljardären George Soros till deras kampanj för att få till legalisering av abort i Irland. Nu har en tillsynsmyndighet fastställt att bidraget är olagligt.

En talesman för organisationen Open Society Foundations, som grundats av finansmannen och filantropen George Soros, säger till tidningen The Irish Times att stiftelsen är "stolt över att kunna ge stöd till lokala kampanjer för att få Irlands abortlagstiftning att överensstämma med internationell människorättslagstiftning".

Lag förbjuder utländska donationer

Irlands Standards in Public Office Commission (SIPOC), som bl.a. övervakar donationer till lobbyverksamhet, informerade i början av december Amnesty International om att organisationen har brutit mot irländsk lagstiftning genom att acceptera medel från en utländsk donator och därför kan bli föremål för brottsutredning och åtal, meddelar irländska Amnesty International i ett uttalande. Irlands lagstiftning förbjuder utländska donationer på mer än 100 euro till vad som är definierat som "tredje part" för "politiska ändamål".

Vägrar betala tillbaka

– Amnesty International kommer inte att följa instruktionen från SIPOC och kommer att använda alla medel till att utmana denna orättvisa lag, säger Colm O'Gorman, ordförande för Amnesty International i Irland.

Amnesty International meddelar att fjolårets bidrag på 137 000 euro (ca 1,3 milj kr) från Open Society Foundation (OSF) använts till en kampanj för att säkerställa att abortlagen i Irland överensstämmer med vad organisationen kallar ”de mänskliga rättigheterna”.

Treårig plan mot pro-life lagar

Även den rörelse som arbetar för en förändring av den irländska abortlagen, Abortion Rights Campaign, har fått bidrag från Open Society Foundations, som har beskrivits som den mest kraftfulla politiska välgörenhetsorganisationen globalt, men har återbetalat på uppmaning av SIPOC. Förra året avslöjade läckta dokument att George Soros använder sina tillgångar för att finansiera en treårig plan för att utrota de lagar som skyddar ofödda barn runt om i världen. Enligt uppgifter i media är strategin för Open Society Foundations att först vinna i Irland, och sedan använda Irland som modell för att demontera skyddet för det ofödda livet i "andra starkt katolska länder". Läs mer >> 

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com), RT (www.rt.com), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) Amnesty International (www.amnesty.ie)