Ännu en indisk delstat överväger barnbegränsning

24 april 2017
Den indiska delstaten Assam i nordöstra Indien är på väg att anta en strikt "tvåbarnspolitik", pga. oro för den snabba befolkningstillväxten i regionen. Om förslaget antas blir Assam den åttonde delstaten i Indien att lagstifta om max två barn för dem som söker sig till vissa statliga arbeten eller ansöker om statliga bidrag för t.ex. lantbruk och bostad.

Regionala myndigheter arbetar fram till sommaren med att samla in invånarnas reaktioner på ett utkast till befolkningspolitik, som skulle förhindra att medborgare med fler än två barn får vissa statliga arbeten eller bidrag.
– Personerna kommer inte att vara berättigade att ansöka om statliga arbeten, bidrag eller för den delen någon form av statlig förtroendepost så som att bli medlem i byrådet eller dylikt. Assam står inför en farlig befolkningsexplosion, och detta är en av flera åtgärder som vi har föreslagit i utkastet till befolkningspolitik, säger Assams hälsominister Himanta Biswa Sarma.

Enligt hälsoministerns utkast till befolkningspolitik var befolkningstillväxten i Assam nära fem miljoner under perioden 2001–2011, vilket innebar 31,2 miljoner medborgare 2011. Kritiker menar att den föreslagna politiken kommer att misslyckas att ta itu med de djupare ekonomiska problem som gäller regionen Assam.
– Assams fattiga behöver inte befolkningskontrollprogram. De behöver vägar och broar för att sälja sina jordbruksvaror, tillgång till säkra bostäder och bättre utbildningsmöjligheter för att hjälpa att lyfta dem ur fattigdom, säger Jonathan Abbamonte från Population Research Institute.

Om förslaget antas blir Assam den åttonde delstaten i Indien att anta en tvåbarnsgräns för statligt anställda. Tidigare har delstaterna Andhra Pradesh, Odisha, Maharashtra, Rajasthan, Bihar, Gujarat och Uttarakhand förbjudit ett tredje barn. Läs mer >>

Eftersom män i Indien ofta på egen hand bestämmer hur många barn de får med sin partner, har vissa folkvalda representanter tvingats från sina tjänster på grund av sin mans önskan om ett tredje barn. Andra kvinnor har tvingats dölja sina graviditeter, registrera sina barn hos släktingar eller låta bli att registrera dem helt och hållet. Många kvinnor har också gjort abort för att rädda sina offentliga tjänster, enligt Population Research Institute.

Källor: Population Research Institute (www.pop.org) och BioEdge (www.bioedge.org)