Ännu ett bakslag för surrogatmoderskap i Europaparlamentet

13 februari 2017
Europaparlamentets talmanskonferens, ett internt organ bestående av Europaparlamentets talman och gruppledarna för de politiska grupperna i parlamentet, har avvisat ett förslag om en INI-rapport (en rapport som skrivs på eget initiativ) gällande surrogatmoderskap, genom vilken den belgiska parlamentarikern Petra De Sutter ännu en gång försökte driva igenom legalisering av surrogatmoderskap.

Fyra månader efter att Europarådets parlamentariska församling röstade ner ett förslag om att legalisera och reglera surrogatmoderskap i alla 47 medlemsländer, och två veckor efter ett domslut i Europadomstolen om att den italienska staten inte agerat fel, när man fråntog ett par det barn de hade beställt av en surrogatagentur i Ryssland (läs mer >>), lanserade en grupp vänstergröna EU-politiker ett nytt försök att få igenom legalisering av surrogatmoderskap. Den här gången i form av ett "initiativbetänkande", som ofta banar väg för nya lagförslag. Europaparlamentets talmanskonferens har dock avvisat förslaget.

Enligt tankesmedjan Agenda Europe är det den belgiska parlamentarikern Petra De Sutter, som arbetar på att få Europarådets parlamentariska församling att anta regler för att tillåta surrogatmoderskapsavtal i Europa, samtidigt som hon själv är reproduktionsläkare och är i direkt kontakt med kliniker som engagerar surrogatmammor. Läs mer >>

Strategin bakom försöken går ut på att hävda barnets "rättsosäkerhet" när det har fötts av en surrogatmamma utomlands, och arbeta för rättsligt erkännande av "föräldraskapet" för det beställande paret. Nästa steg är att verka för legalisering av så kallade "altruistiska" surrogatmammor, dvs. att surrogatmamman endast får ersättning för uppkomna kostnader, innan legalisering av kommersiellt surrogatmoderskap tas upp till diskussion, skriver Agenda Europe.

Källa: Agenda Europe (agendaeurope.wordpress.com)