Ännu ett uppsamlingsställe för övergivna spädbarn öppnar i Belgien

01 februari 2017
I Bryssel öppnas i dagarna en så kallad ”baby box”, dvs. ett uppsamlingsställe för nyfödda barn på initiativ av organisationen ASBL Corvia, som hjälper hemlösa.

Vid uppsamlingsstället kan mammor anonymt lämna in sina nyfödda barn, som de själva inte har möjlighet att ta hand om. Innan ”baby boxen” kommer igång krävs det tillstånd från polisen, som ställer särskilda krav på verksamheten, t.ex. att barn som lämnas in måste undersökas av läkare och att polisen måste informeras. Barn som lämnas in kommer att placeras antingen på barnhem eller om nödvändigt på sjukhus.

Baby boxen i Bryssel är nr. två i landet; från en liknande i Antwerpen, i norra Belgien, har man sedan 2009 omhändertagit nio barn. Läs mer >>

Kritiker menar att möjligheten för anonym inlämning av nyfödda är oetisk:
– I Belgien är det inte möjligt att föda utan att mamman nämns på födelseattesten. Vid 18 års ålder har barnet då möjlighet att kunna spåra sitt ursprung. Detta är oerhört viktigt när det gäller att befästa sitt personligs ursprung. Många gånger kan det även vara män som lämnar bort sina barn. Detta väcker frågan om huruvida mamman har gett sitt samtyckt att faktiskt ge bort sitt barn. Det som borde göras är att arbeta stödjande för graviditet och moderskap, säger Bernard de Vos, som är motsvarigheten till barnombudsman för franskspråkiga Belgien.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)