Antalet aborter fortsätter att sjunka i USA

14 februari 2017
Nya siffror visar att tendensen med fallande abortsiffror i USA håller i sig. Medan 2011 och 2014 sjönk abortsiffran med 14 procent till en ny, rekordlåg nivå.

Antalet aborter i USA har sjunkit sedan en längre tid tillbaka. Ingen vet vad som ligger bakom den ihållande minskningen, men bedömare pekar på att det snarare handlar om färre oönskade graviditeter, och en attitydförändring när det gäller abort, än restriktiv lagstiftning. Opinionsundersökningar visar även att fler och fler uppger att de är pro-life.

Av statistiken från Alan Guttmacher Institute går att utläsa att över 60 procent av minskningen skett i delstater där abortlagstiftningen inte stramats åt. De 22 delstater som fått mer restriktiva abortlagar under de tre åren stod nämligen bara för 38 procent av minskningen.

Siffrorna för 2014 var för första gången under 1973 års nivåer – det år då man genom ett domslut i högsta domstolen legaliserade abort i hela USA. Abortsiffran för USA var 14,6 per 1 000 kvinnor i reproduktiv ålder (15-44 år) under 2014, 14 procent lägre än den var 2011. Samma siffra för Sverige 2014 låg på 20,2. Sett till det absoluta antalet aborter i USA var minskningen fem procent mellan 2011 och 2014. Aborttalet på 14,6 är nu under hälften av vad det var 1980.

Källa: The Guttmacher Institute (guttmacher.org) och Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)