Antalet aborter stadigt högt i Sverige

24 maj 2017
Antalet aborter fortsätter att vara högt i Sverige, men tonårsaborterna minskar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet aborter i Sverige som rapporterades till Socialstyrelsen under 2016 låg på drygt 38 000, en liten ökning jämfört med 2015. I snitt gjordes 20,8 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år, vilket betyder, att Sverige troligtvis fortfarande har flest aborter per 1000 kvinnor i hela Västeuropa (statistik för 2016 finns fortfarande inte för alla länder). Sedan 2003 har antalet aborter per 1000 kvinnor legat på höga nivåer, över 20. Motsvarande siffrea för Finland är runt 8, och i Danmark, Island och Norge runt 12.

Socialstyrelsens nya siffror visar att andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka.

– 2016 gjordes 53 procent av alla aborter före vecka 7, att jämföras med 51 procent 2015. Det är också en fördubbling jämfört med 2006, säger Maria Öman, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Statistiken för i fjol visar att 94 procent av aborterna gjordes före vecka 12.

– Förklaringar till att fler aborter görs tidigt i graviditeten kan vara mer utvecklad ultraljudsteknik, som gör att man kan bekräfta graviditeter tidigare, och införandet av nya metoder för medicinsk abort, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen inom området reproduktiv hälsa.

Aborter har länge varit vanligast i åldersgruppen 20-24 år, men de senaste åren har antalet minskat i den åldersgruppen, medan de ökat bland kvinnor i åldern 25-29 år.

– Under 2016 gjordes knappt 30 aborter per 1000 kvinnor i båda de åldersgrupperna, säger Maria Öman.

Antalet tonårsaborter fortsätter att minska. 2016 rapporterades 13,4 aborter per 1000 kvinnor i åldersgruppen 15-19 år, vilket är nästan en halvering jämfört med för tio år sedan.

– Minskningen kan bero på mer utvecklade preventivmedelsmetoder. Även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha bidragit, säger Karin Gottvall i Socialstyrelsens pressmeddelande.

Förra året behandlade Socialstyrelsens rättsliga råd totalt 565 ärenden om sen abort, dvs. abort efter utgången av 18:e graviditetsveckan. Det framgår dock inte hur många som beviljades. Tidigare siffror har visat att rådet beviljar mellan 75 och 90 procent av ansökningarna.

Källa: Socialstyrelsen (www.sos.se) och Institutet för välfärd och hälsa (www.thi.fi)