Antalet som får dödshjälp i Quebec ökar med 75 procent på ett halvår

14 mars 2017
Efter att provinsen Quebec legaliserade dödshjälp i december 2015 har antalet människor som fått dödshjälp ökat markant. Redan efter ett år med laglig dödshjälp har Quebec gått om Belgien när det gäller andelen människor som avlider efter dödshjälp.

Det är statistik från Quebec från det första hela året med laglig dödshjälp som visar, att 163 människor dog efter dödshjälp första halvåret 2016, medan siffran för andra halvåret var 286. Även antalet inlämnade önskemål om eutanasi ökade snabbt: första halvåret var det 256 människor som begärde dödshjälp medan siffran ökade till 441 för andra halvåret. Dödsfallen efter eutanasi utgjorde 0,7 procent av alla dödsfall i provinsen i fjol, vilket kan jämföras med Belgiens första år med laglig dödshjälp, 2003, då andelen var 0,2 procent.

Den ideella organisationen The Protection of Conscience Project, som försvarar vårdanställdas rätt till samvetsfrihet i Kanada, har genom förespråkare uttryckt oro för de höga siffrorna. Sean Murphy, som leder organisationens arbete, tror att den snabba ökningen – om den får fortsätta – i längden kommer att öka pressen på de läkare som officiellt uttryckt, att de inte kan eller vill medverka till dödshjälp.

Källa: The Protection of Conscience Project (consciencelaws.org