Assisterat självmord utvidgas vidare i USA

06 mars 2017
District of Columbia har nu följt sex amerikanska delstater som tillåter läkare att skriva ut dödliga läkemedel till döende patienter som vill avsluta sina liv. Kritiker menar att det kommer att leda till missbruk och skada stadens mest utsatta befolkning.

District of Columbia, som inte är en delstat utan utgörs av USA:s huvudstad Washington, följer nu delstaterna Vermont, Oregon, Washington, Montana, Kalifornien och Colorado att tillåta läkare att assistera obotligt sjuka med att begå självmord. Även om kommunfullmäktige i District of Columbia röstade 11–2 i november för att godkänna lagen Death with Dignity Act och borgmästare Muriel Bowser undertecknade lagen i december, kan den fortfarande röstas ner av federala lagstiftare under våren när budgeten sätts för distriktet.

Lagen kritiseras för att den riskerar leda till missbruk och skada de mest sårbara befolkningsgrupperna: äldre, de som saknar hel eller delförsäkring, hemlösa, låginkomsttagare och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett antal grupper – läkarföreningar, äldreorganisationer, organisationer för personer med funktionsnedsättning och Washingtons katolska biskopskonferens – har arbetat mot legaliseringen: "Vi kommer att fortsätta att verka för respekten för livet i alla skeenden – från befruktningen till den naturliga döden – och försvara samhällets mest utsatta, som kräver bättre tillgång till långsiktig vård, inte en billig genväg till döden", skriver biskopskonferensen i ett uttalande.

Kritiken riktar sig vidare mot att det inte krävs att läkaren fastställer att patienten inte har depression innan hon förses med dödliga läkemedel; att patienten inte är skyldig att underrätta anhöriga och att ingen läkare, sjuksköterska eller juridiskt vittne måste vara närvarande när den dödliga dosen tas.

Källa: Crux (cruxnow.com)