Att assistera vid självmord numera ett brott i Ohio

16 januari 2017
Medan allt fler delstater i USA antar lagar som tillåter assisterat självmord, är det i Ohio sedan 1 januari kriminellt att hjälpa någon att ta livet av sig.

Lagförslaget antogs samstämmigt i båda kamrarna i delstatsparlamentet. Att assistera vid självmord är därmed ett brott, som bestraffas med upp till fem års fängelse. Den nya lagen antogs i slutet av fjolåret tillsammans med en rad andra ändringar i strafflagen; bland annat sänktes abortgränsen från 24 till 20 veckor.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och NBC4 (nbc4i.com)