Australiens delstat Victoria röstar ja till dödshjälp

28 november 2017

Delstaten Victoria är den första i Australien som legaliserar dödshjälp efter att delstatsparlamentets överhus antog ett lagförslag förra veckan. Landets anglikanske överhuvud, ärkebiskopen av Melbourne, har tillsammans med andra kyrkoledare, motsatt sig lagförslaget.

De 40 ledamöterna i överhusets lagstiftningsråd röstade med 22 mot 18 för att tillåta dödshjälp. Eftersom lagförslaget ändrades i överhuset, måste det även godkännas av de 88 ledamöterna i lagstiftningsförsamlingen denna vecka innan förslaget blir lag. En ursprunglig version av lagen röstades igenom av Victorias underhus i augusti.

Omröstningen i lagstiftningsrådet gjordes efter 28 timmars debatt. Lagen, som kommer att träda i kraft i juni 2019, innebär att patienter som har en förväntad livstid på mindre än sex månader – eller tolv månader vid vissa degenerativa tillstånd – skall kunna begära ett dödligt läkemedel. Två oberoende läkarbedömningar måste följa patienten i en trestegsprocess och det dödliga läkemedlet tillhandahållas inom tio dagar efter ansökan. Dödshjälp kommer att vara tillåten för personer över 18 år, som anses vara "tillräkneliga". För att förhindra ditresande från andra delar av landet och omvärlden, som skett i Schweiz, måste patienten ha bott i Victoria i tolv månader före ansökan. Om patienten kan måste hon själv inta den dödliga medicinen. En särskild kommitté kommer att tillsättas för att granska alla fall av assisterat självmord – kommittén är en av 68 skyddsåtgärder i lagförslaget för att skydda utsatta personer mot missbruk och tvång.

Den anglikanske ärkebiskopen av Melbourne, Philip Freier, och sex andra kyrkoledare från lutherska, katolska och ortodoxa kyrkor tog det ovanliga steget att publicera en annons i tidningen Herald Sun i augusti, där de uttryckte sitt motstånd mot lagförslaget. De menar att "mänsklig värdighet hedras genom att leva livet, inte genom att ta det". Läs mer >> 

– Att Victorias överhus godkände lagförslaget för dödshjälp är historiskt, men jag kan verkligen inte fira det. För kristna och andra som betraktar mänskligt liv som ett absolut värde är detta en farlig och oroväckande lag, fast jag erkänner att förespråkarna är uppriktiga. Det representerar ett betydande socialt skifte, och många läkare är oroade över vad det betyder för deras yrke och deras plikt att bevara livet. Jag hoppas och litar på att lagen kommer att åtföljas av större tonvikt på palliativ vård och väldigt förbättrad finansiering, säger ärkebiskop Philip Freier till tidningen Anglican News.

Källa: AnglicanNews (www.anglicannews.org)