Australiens kyrkoledare enade mot dödshjälp

22 augusti 2017
En ekumenisk grupp av sju kyrkoledare från Australiens delstat Victoria uttrycker sitt motstånd mot assisterat självmord och dödshjälp i ett öppet brev till Daniel Andrews, den politiske ledaren för delstatsparlamentet.

I ett öppet brev i dagstidningen The Herald Sun riktat till delstatsöverhuvudet Daniel Andrews påminner anglikanska, lutherska, katolska och ortodoxa kyrkoledare om att "mänsklig värdighet hedras genom att leva livet, inte genom att ta det". Uttalandet kommer som en reaktion på att parlamentet i delstaten Victoria planerar ett lagförslag som skulle tillåta australiensiska medborgare över 18 år bosatta i Victoria att begära läkarassisterat självmord vid avancerad och obotlig sjukdom. Parlamentsledamöterna kommer att få rösta oberoende av partilinjer, och om förslagen antas, träder de i kraft 2019.

Biskoparna skriver att kvaliteten och tillgången till palliativ vård bör förbättras men att de "på det bestämdaste avvisar förslaget att legalisera assisterat självmord och dödshjälp i Victoria". De skriver vidare att "även om en handling av dödshjälp eller assisterat självmord kan motiveras av medkänsla, motiverar sann medkänsla oss att stanna hos den döende, att förstå och stödja den döende genom sin svåra tid, snarare än att bara ansluta sig till en begäran om att bli dödad. Det är rätt att försöka eliminera smärta men aldrig rätt att eliminera människor. Dödshjälp och assisterat självmord är det samma som att överge dem som har det största behovet av vår vård och stöd", skriver biskoparna.

Kyrkoledarna varnar för risken för "fel, bedrägeri eller tvång" och säger att staten avskaffade dödsstraffet "för att vi insett att trots våra bästa ansträngningar kunde vårt rättssystem aldrig garantera att en oskyldig människa inte skulle dödas av misstag eller pga. falska bevis. Detsamma gäller för vården. Fel inträffar och de utsatta utnyttjas. Vi ber dig att särskilt överväga riskerna för dem vilkas förmåga att stå upp för sig själv är begränsad av rädsla, funktionshinder, sjukdom eller ålderdom".

De varnar också för det budskap som statligt understött självmord skulle ge och vilken inverkan det skulle ha på insatser för att förebygga självmord bland ungdomar och utsatta. "Det skulle vara kontraproduktivt att förorda en form av självmord när samhället arbetar så hårt för att övertyga om att det inte är en lösning att ta sitt eget liv", skriver biskoparna. De varnar för att legalisering kommer att "påverka förtroendet, som allvarligt sjuka patienter som närmar sig livets slut, kan ha för behandlingen och vårdkvaliteten, och frågar sig hur lång tid det kommer att ta innan dödshjälp blir en förväntning".

Daniel Andrews har svarat på brevet att "människor är fria att uttrycka sina åsikter. Jag hoppas dock att denna debatt genomförs i en anda av respekt. Mitt eget samvete säger att detta är den förändring som måste göras".

Biskoparna som undertecknat det öppna brevet är den anglikanske ärkebiskopen Philip Freier, den grekisk-ortodoxa biskopen Ezekiel, den katolske ärkebiskopen Denis Hart, den lutheranske biskopen Lester Priebbenow, den syro-malabariske biskopen Bosco Puthur, den ukrainsk-katolska biskopen Peter Stasiuk samt den koptisk-ortodoxa biskopen Suriel.

Källa: AnglicanNews (www.anglicannews.org)