Avvikelser på brittiska fertilitetskliniker ökar

21 december 2017

I Storbritannien har myndigheten för fertilitetsfrågor, HFEA, publicerat sin första rapport om hur fertilitetsvården fungerar. Som den största framgången noterar man en minskning av flerbördsgraviditeterna efter ivf från 24 procent 2009 till 11 procent idag.

Rapporten, som sammanställer tidigare separata tillbudsrapporter, inspektionsresultat och patientåterkoppling, omfattar verksamheten på fertilitetskliniker och forskningslaboratorier under året 2016–17, och är den första av denna omfattning sedan myndigheten bildades för 27 år sedan. Enligt rapporten minskade antalet flerbördsgraviditeter efter ivf från 24 procent 2009 till 11 procent idag, samtidigt som antalet fullbordade graviditeter efter assisterad befruktning ökade från 24 procent 2008 till 32 procent idag.

Bättre rapportering

– Vi välkomnar rapporten, som visar det enastående engagemang som vår specialitet har vad gäller insyn. Varje år blir vi bättre på att rapportera till myndigheten, så vi förväntar oss faktiskt att vi får se en ökning av antalet rapporterade incidenter. Ökningen sker också i stort sett parallellt med ökningen av antalet behandlingscykler. Vi är övertygade om att det i själva verket inte finns några bevis på att praxis har förändrats eller att någon borde vara orolig. Faktum är att vi är den mest reglerade medicinska specialiteten i Storbritannien och vi upprätthåller konsekvent höga krav på klinisk praxis och vård, säger professor Adam Balen, ordförande för det brittiska fertilitetsläkarsällskapet, till tidningen The Daily Telegraph.

Negativa tillbud

Trots den optimistiska tonen i rapporten visar den att antalet "negativa tillbud" faktiskt har ökat. År 2016 genomfördes 76 500 ivf-behandlingar i Storbritannien, en ökning med 6 procent från året innan, samtidigt som antalet rapporterade avvikelser ökade med 8,5 procent. Av dessa betecknades 325 som "grad C", 176 som "grad B", och en som "grad A" – den mest allvarliga – då ett barn föddes med cystisk fibros, som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar normal.

– Det är oerhört oroande att se att antalet tillbud på fertilitetsklinikerna fortsätter att öka i en takt som är högre än antalet fertilitetsbehandlingar, säger Aileen Feeney, som leder Fertility Network UK.

I Storbritannien fanns i mars 132 licensierade behandlings- och forskningscentra, varav 34 procent är privatägda, 29 procent ägs i samarbete mellan offentliga och privata aktörer, 22 procent är inom den offentliga vården och 15 procent tillhör universitet, enligt HFEA:s rapport.

Källor: HFEA (www.hfea.gov.uk), The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)