Babyluckor snart även i Danmark

25 oktober 2017

Efter att det framkommit att man i Danmark diskuterar möjligheten att på de två största sjukhusen öppna för möjligheten att lämna bort sitt nyfödda barn anonymt, har debatten blivit intensiv – i Sverige. Så kallade babyluckor är dock mindre kontroversiella än många tror, och finns redan på många håll.

Det framkom i veckan att politiker i Danmark överväger att införa möjligheten att kunna lämna ifrån sig sitt nyfödda barn anonymt, efter att man återigen hittat ett dött, nyfött spädbarn, denna gång i Glostrup, väster om Köpenhamn. Totalt har man i Danmark de senaste 13 åren hittat åtta nyfödda levande spädbarn, samt fem döda, och alla är överens om att något måste göras.

En majoritet av ledamöterna i Folketinget är, enligt Danmarks Radio, för att införa så kallade babyluckor. Flemming Møller Mortensen, talesperson i hälsofrågor för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, säger till Danmarks Radio:

– Det handlar inte om att det ska vara lättare att göra sig av med ett nyfött barn, utan att kunna ge en lösning i en särskilt förtvivlad situation.

Babyluckor finns bland annat i Tyskland sedan 17 år tillbaka (läs mer >>) och hittills har cirka 500 barn lämnats i landets runt 90 luckor, enligt Danmarks Radio. Enligt de tyska regleringarna har mamman två månader på sig att söka upp barnet igen, utan att hennes handling får några som helst konsekvenser för henne. Först efter denna väntetid börjar man leta efter adoptionsföräldrar för barnet.

Tidningen Kristeligt Dagblad uppger att det finns hundratals babyluckor runt om i Europa och i andra delar av världen. Enligt Kristeligt Dagblad har antalet luckor ökat markant de senaste 10-15 åren och de drivs såväl av lokala myndigheter och staten som av välgörenhetsorganisationer. Tidningen rapporterar också, att luckor ofta öppnas i andra städer när en första väl etablerats i ett land.

– Luckorna är bokstavligen den sista utvägen. De är den sista livbojen vi kan ge de här kvinnorna, säger Monica Kelsey, frivillig brandsoldat och initiativtagare till babyluckorna i delstaten Indiana i USA. Hon berättar att man i Indiana gått från två babyluckor till att nu planera 100 till, finansierade av den katolska orden Columbus riddare.

Det är inte första gång i historien som användningen av babyluckor ökar. Ursprungligen var det påven Innocentius III som i början av 1200-talet chockerades över de många döda spädbarn som hittades i Tibern och beordrade ett så kallat ”hittebarnshjul” vid ett av sjukhusen i centrala Rom. Luckorna spreds sedan vidare i Italien och Europa, där de var vanliga fram till 1800-talet.

Precis som förr i tiden är dagens babyluckor främst riktade mot nyfödda, som annars riskerar att bli vanvårdade eller i värsta fall övergivna, men i länder som Pakistan och Indien har luckorna som särskilt syfte att hindra dråp av nyfödda flickor. Eftersom flickor betraktas som mycket mindre värda än pojkar i denna del av världen, är det vanligt med både abort på flickfoster och dråp av nyfödda flickor.

Men förslaget i Danmark får kritik från danska barnmorskor. Lillian Bondo som är ordförande för de danska barnmorskornas fackförbund Jordemoderforeningen, säger till Danmarks Radio att man riskerar att fler mödrar kan tvingas att lämna ifrån sig sina barn om man öppnar för möjligheten.

– Vi vänder tillbaka till skuld och skam i samband med barnafödande och fler barn riskerar kanske att mista sin mamma på det här viset, säger Lillian Bondo.

Även svenska Barnmorskeförbundets ordförande, Mia Ahlberg, har gått ut hårt mot förslaget och kallat det ”ett otroligt förlegat, jättedåligt förslag” som kan få ”hemska konsekvenser för kvinnor” och ”öppna för ytterligare svårigheter för barn”.

Källor: Danmarks Radio (www.dr.dk), Aftonbladet (www.aftonbladet.se) och Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)