Barn med dna från tre föräldrar fött i Ukraina

23 januari 2017
I Ukraina föddes nyligen ett barn, som blev till med en ny metod där en cellkärna från en kvinnas ägg överförs till ett donerat ägg och barnets dna därmed kommer från tre personer.

Det ukrainska barnet var en flicka, som föddes den 5 januari. Läkare i Kiev befruktade mammans ägg med hennes partners spermier, och överförde sedan cellkärnan från det befruktade ägget till ett ägg från en donator, som tömts på cellkärnan. Barnet har därmed dna från föräldrarna samt en mindre del från äggdonatorn. Storbritannien har länge haft ambitionen att bli först med den nya metoden, men redan förra året föddes det första barnet, i Mexiko. Läs mer >>

Metoden har utvecklats för att hjälpa kvinnor med risk att överföra allvarliga genetiska sjukdomar från generna i mitokondrierna, en del av cellen utanför cellkärnan, så kallade mitokondriella sjukdomar. I det aktuella fallet, vid Nadiya-kliniken i Kiev, användes metoden dock för att behandla ett par som inte kunde få barn. Valery Zukin, som ledde arbetet, säger att man hade en föraning om att det skulle kunna fungera för paret, som inte hade lyckats få barn med vanlig ivf-behandling. Ytterligare ett barn, som kommit till på samma sätt, väntas födas i Ukraina i början av mars.

Brittiska experter är kritiska till sina kollegor i Ukraina och menar att försöket är "mycket experimentellt". Metoden är ny och kontroversiell och väcker etiska frågor, bland annat hur barnen kommer att må med tanke på att de bär på dna från tre personer:
– Överföring av cellkärnan är experimentell och har inte utvärderats ordentligt eller är vetenskapligt undersökt. Vi skulle vara mycket försiktiga med att använda metoden för att förbättra ivf-resultat, säger professor Adam Balen, ordförande i sällskapet British Fertility Society. Läs mer >>

Källa: CNN (edition.cnn.com)