Barn med “tre föräldrar” visar sig ha anlag för sjukdom

04 april 2017
I Mexiko föddes förra året ett barn, som blev till med en ny metod, där en cellkärna från en kvinnas ägg överförs till en annan kvinnas ägg och sedan befruktas, vilket resulterar i ett barn med arvsanlag från tre personer. Metoden har tagits fram för att kunna undvika vissa ärftliga sjukdomar, men när pojken hunnit bli sju månader gammalt visade det sig dock att han ändå bar på anlag för den ärftliga sjukdomen.

En 36-årig amerikanska hade efter flera missfall förlorat två barn i åldrarna åtta månader och sex år pga. den mitokondriella sjukdomen Leighs syndrom, en sjukdom som endast kan föras vidare från mamma till barn. Hon vände sig till New Hope Fertility Center i New York där man förklarade att det kunde finnas en lösning som dock inte är tillåten i USA och som man därför skulle få göra utomlands.

Efter hormonstimulering tog läkarna ett antal ägg från kvinnan, som sedan i nedfryst tillstånd skickades till en ivf-klinik till Guadalajara i Mexiko. Där avlägsnades cellkärnorna från äggen och överfördes till en annan kvinnas ägg, vilkas cellkärna hade tagits bort. De resulterande äggen hade med andra ord genetiskt material från två kvinnor: cellkärnan med mammans dna medan mitokondrie-dna:t, de gener som finns utanför cellkärnan, var från donatorn. Äggen befruktades sedan med pappans spermier, och de embryon som blev resultatet hade därmed arvsanlag från tre olika vuxna.

Processen är inte bara juridiskt tveksam och etiskt kontroversiell, utan väcker också frågan om den är medicinskt framgångsrik, dvs. att inget mitokondrie-dna överförs från mamman. I en rapport i facktidskriften Reproductive BioMedicine (2017; doi: 10.1016/j.rbmo.2017.01.013) skriver forskningsledaren John Zhang från New Hope Fertility Center nu att pojken bär på en högre andel avvikande mitokondrier än förväntat, och man uppskattar att runt fem procent av hans mitokondrie-dna kommer från mamman. Andelen avvikande gener hos pojken är dock lägre än hos mamman, som än så länge är frisk. Enligt John Zhang finns det därför hopp om att pojken inte kommer utveckla Leighs syndrom, vilket dock inte är säkert då det saknas information om andel berörda mitokondrier i hjärnan.

John Zhang varnar för den potentiella risken att mammans muterade dna skulle kunna ”studsa tillbaka” i pojken, varför han behöver följas upp under många år. En del forskare är oroliga för att andelen muterad dna efter mitokondriebyte skulle öka med tiden. Symtom på Leighs syndrom upptäcks normalt under det första levnadsåret och barnet dör vanligtvis efter bara ett par år. Pojken är snart ett år gammal.

Det har uttryckts farhågor över John Zhang och forskargruppens förfaringssätt. I en ledare i Reproductive BioMedicine, som publicerades tillsammans med studien, påpekar fem forskare att det medgivande som undertecknats av mamman inte tydliggör mitokondrieöverföringens särskilda risker. Kvinnan som var äggdonator skrev under ett vanligt äggdonationsmedgivande, som inte omfattar kärnöverforingen.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Science Daily (www.sciencedaily.com) och New Scientist (www.newscientist.com)