Bättre prognos för extremt tidigt födda i Irland, säger expert

30 november 2017

I Irland förväntas överlevnadschansen för prematura barn födda i graviditetsvecka 23 att fortsätta öka de närmaste åren, tack vare nya medicinska metoder och forskningsframsteg. Det säger professor Fergal Malone mitt under den pågående debatten om Irlands abortlag.

Omkring 4 500 barn föds för tidigt i Irland varje år. För dem som föds före graviditetsvecka 22 är chansen att de överlever mycket osannolik. Överlevnadschansen för för tidigt födda barn i Irland stiger till 19 procent vid vecka 23, 40 procent vid vecka 24, 66 procent vid vecka 25 och 77 procent vid vecka 26. En vanlig graviditet varar ungefär 40 veckor och som prematur räknas den som föds mer än tre veckor för tidigt. Läs mer >>

Trots den låga chansen att överleva vid 22–23 veckor berättar Fergal Malone, professor i obstetrik och gynekologi och verksamhetschef vid Rotunda Hospital i Dublin, världens äldsta fortfarande verksamma förlossningssjukhus, att medicinska framsteg leder till att fler prematura barn överlever allt tidigare. Fergal Malone berättar vidare att överlevnaden vid 24–26 veckor stiger med 50 till 70 procent för varje vecka. Nya metoder, som t.ex. senare avklippning av navelsträngen, har haft stor inverkan på överlevnadschansen, säger han. Läs mer >> 

– Varje enda bloddroppe är dyrbar vid för tidig födsel. Att vänta med att klippa navelsträngen gör att blodet fortsätter pumpas från moderkakan och det extra flödet kan hjälpa. Dessutom kan steroidinjektioner för mamman tillsammans med progesteron och magnesiuminfusioner kraftigt förbättra överlevnadschansen för prematura barn, säger Fergal Malone.

Professor Malones kommentarer kommer samtidigt som en intensiv debatt om en ny abortlag pågår i Irland inför en förväntad folkomröstning under 2018. Läs mer >> 

Källa: The Irish Times (www.irishtimes.com)