Belgisk orden insisterar på dödshjälp vid vårdhem trots order från Vatikanen

13 september 2017

Den belgiska orden, som tidigare i år började erbjuda dödshjälp till patienterna vid sina 15 vårdhem, insisterar på att fortsätta tillhandahålla dödshjälp för psykiskt sjuka patienter, stick i stäv med en uppmaning från påven om att genast upphöra med det.

Det är den belgiska orden Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna), som driver 15 vårdhem för psykiskt sjuka i Belgien, som hamnat i blåsväder sedan det i april blev känt att styrelsen för vårdhemmen beslutat att tillhandahålla dödshjälp. De nya riktlinjerna gick rakt emot ordensledningen, och ordensgeneralen, som är baserad i Rom, kungjorde i augusti att Vatikanen gett styrelsen fram till slutet av augusti att ändra sig. De ordensbröder som är styrelseledamöter ombads samtidigt underteckna ett gemensamt brev till sin superior om att man fullt ut delar Kyrkans syn på människans rätt till respekt och skydd ända till den naturliga döden. Läs mer >>

I veckan kungjorde hemmens styrelse dock att man ”fortsätter att hålla fast vid riktlinjerna om dödshjälp för psykiskt lidande i icke-terminala situationer” för hemmens runt 5 000 patienter. I ett uttalande ber man om dialog och framhåller att man menar att möjligheten till dödshjälp helt och hållet är överensstämmande med Katolska kyrkans lära.

Styrelsen, som har tre ledamöter från orden men mestadels består av lekmän, står nu inför att man inte längre kommer att kunna kalla hemmen katolska, och de tre ordensbröderna riskerar exkommunicering från Kyrkan.

Källa: The Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk)