Britter för mer restriktiv abortlagstiftning

31 maj 2017
Enligt en undersökning av opinionsinstitutet ComRes i Storbritannien vill en majoritet av britterna att den nuvarande abortlagstiftningen skärps. En klar majoritet är för oberoende rådgivning före aborten och för fler alternativa erbjudanden till stöd för gravida kvinnor samt för att könsselektiva aborter förbjuds.

Undersökningens resultat visar en relativt bred samsyn i abortfrågan med endast en procents stöd för att tillåta abort fram till födseln. I stället visar en majoritet av befolkningen stöd för en inskärpt reglering av abortlagstiftningen i Storbritannien.

Av de tillfrågade anser 83 procent (93 procent av kvinnorna) att en kvinna skall få tillgång till oberoende rådgivning före aborten. Nära 80 procent vill se bättre stöd för kvinnor med oönskade graviditeter, och 65 procent vill inte att offentliga medel finansierar aborter i utlandet. Av de över 2 000 tillfrågade vill 79 procent ha en obligatorisk väntetid på fem dagar före aborten, och 89 procent (91 procent av kvinnorna) skulle vilja förbjuda könsselektiva aborter. Sextio procent (70 procent av kvinnorna) anser att tidsgränsen för abort, som i Storbritannien ligger vid graviditetsvecka 24, bör sänkas till vecka 20. Samtidigt stödjer 56 procent samvetsfrihet för läkare i samband med abort.

Källa: ALfA e.V. (www.alfa-ev.de)