Brittisk myndighet: döende patienter bör tillfrågas om sin tro

03 mars 2017
Den brittiska hälsomyndigheten National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), en ungefärlig motsvarighet till Socialstyrelsen, har publicerat nya riktlinjer där man uppmanar vårdpersonal att samtala med döende patienter om deras religiösa eller andliga tro.

Kulturella preferenser och andlig tillhörighet bör vara en del av vårdsamtal. Att veta om någon har en religiös tro kan vara viktigt för att kunna ge den vård patienten önskar, t.ex. kan katoliker vilja ta emot de sjukas smörjelse, uppmanar NICE.

Av den översyn som gjorts av vård i livets slutskede för 2016 framgår att nästan hälften av alla dödsfall i England det året inträffade på sjukhus. Önskemål om andlig vård fanns endast dokumenterat för en av sju patienter, som kunde kommunicera detta.
– Smärtkontroll och kontroll av andra plågsamma symtom är mycket viktigt för döende men god vård i livets slutskede sträcker sig långt bortom det. Det innebär att fråga om den döendes andliga, kulturella, religiösa och sociala preferenser. Endast genom att ta upp dessa frågor och bekymmer kan vi leverera verkligt individanpassad vård för varje person och hennes anhöriga, säger Sam Ahmedzai, professor emeritus i palliativ medicin och specialistledamot i myndighetens kvalitetskommitté.

Uppskattningsvis en halv miljon människor avlider årligen i England och tre av fyra av dessa dödsfall är förutsedda av vårdpersonal. Vuxna som uppvisar symtom som tyder på att de skulle kunna dö inom ett par dagar bör övervakas för ytterligare förändringar, fastslår de nya riktlinjerna. Detta hjälper att kunna förutse om de är nära döden, att stabilisera sig eller att återhämta sig, vilket gör det möjligt för patienten och anhöriga att förbereda sig.

En del kan uppleva svårigheter att svälja under de sista dagarna i livet. Enligt NICE bör i så fall nödvändiga ändringar i den föreskrivna medicineringen ske, t.ex. injektioner i stället för tabletter.
– Vi vet att de allra flesta människor i detta land får mycket bra vård i livets slutskede, men så är inte alltid fallet. Våra riktlinjer kommer att ge stöd åt läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att kunna arbeta tillsammans så att människor dör med värdighet, om möjligt på en plats de själva önskar och med symtomen effektivt under kontroll, säger professor Gillian Leng, vice generaldirektör för NICE.

Källa: NICE (www.nice.org.uk)