Brittisk psykiater hjälper sex dementa att ta sina liv på självmordskliniker i Schweiz

24 januari 2017
Sex brittiska demenssjuka har fått hjälp att begå självmord på schweiziska självmordskliniker av en brittisk psykiater, som för tio år sedan blev av med sin legitimation.

Den före detta psykiatern Colin Brewer skrev i sina intyg att de sex patienterna var psykiskt kapabla att själva välja att dö. Alla sex hade fått diagnosen demens av sina läkare innan de vände sig till Colin Brewer, men ingen hade någon dödlig sjukdom.

Psykiatern förlorade sin legitimation 2006 efter att han hade förskrivit läkemedel till en patient som senare avled, men han får fortfarande tillhandahålla icke-medicinska tjänster, så länge han informerar om att han saknar legitimation. Till den brittiska tidningen The Mail on Sunday säger Colin Brewer, att han gjorde en psykisk hälsobedömning på de dementa patienterna före deras resor till självmordskliniken Dignitas i Schweiz mellan åren 2013 och 2016. Fem begick självmord vid Dignitas i Zürich medan den sjätte valde kliniken Life Circle i Basel. Alla sex dog inom tre månader efter att ha träffat Colin Brewer.

Colin Brewer är också styrelsemedlem i den dödshjälpsförespråkande gruppen My Death My Decision och säger, att han regelbundet vägrar att skriva intyg för dementa patienter, eftersom de inte längre har förmåga att besluta om att ta sitt eget liv.
– Man behöver inte vara läkare för att bedöma den mentala förmågan. Det är bra men det är inte nödvändigt, säger han till The Mail on Sunday.

I Storbritannien är assisterat självmord ett brott med ett maximalt fängelsestraff på 14 år, medan det är tillåtet i Schweiz. Dödshjälpsmotståndare har särskilt framhållit, hur farligt det är att öppna för dödshjälp för personer med nedsatt psykisk förmåga:
– Det är en enormt farlig trend att börja låta personer med nedsatt mental förmåga avsluta sina liv. Många är rädda att det vid en vårdkris kommer att bli mer press på äldre och svaga att avsluta sina liv, säger Alistair Thompson från gruppen Care Not Killing.

Den brittiska palliativläkaren Baroness Ilora Finlay, som är mot legalisering av assisterat självmord i Storbritannien, säger att demenspatienter riskerar att avbryta sina liv i lägen där sjukdomen kanske inte alls förvärras:
– Man vet inte hur demenssjukdomen kommer att utvecklas. Vissa kan vara rädda och förtvivlade. Men om man underlättar deras självmord förkortas livet med månader eller år och det kanske aldrig skulle ha kommit till de mer allvarliga stadierna av sjukdomen, säger hon till The Mail on Sunday.

Källor: The Mail on Sunday (www.dailymail.co.uk) och The Daily Telegraph (www.dailymail.co.uk)