Brittiska ivf-kliniker avslöjade med att inge falska förhoppningar om äggfrysning

03 maj 2017
En brittisk journalist, som utgett sig för att vara intresserad av att frysa ned sina ägg för senare bruk, har avslöjat läkare vid en rad ivf-kliniker med att ge överdrivna löften om chanserna för att senare kunna bli gravid.

Det var en journalist från den brittiska tidningen The Daily Mail, som utgav sig för att vara intresserad av att frysa ned ägg av sociala orsaker. Hon utlovades av läkare vid en privat klinik, att chansen för henne att senare bli gravid med hjälp av äggen skulle vara 65 procent, trots att statistik visar, att endast 15 procent av de ivf-behandlingar som gjorts med nedfrusna ägg resulterar i en fullföljd graviditet. En läkare vid en annan klinik berättade att 15-20 ägg skulle fungera som ”en försäkring”, trots att endast ett av 50 ägg leder till ett levande barn efter ivf i Storbritannien, enligt siffror från den ansvariga myndigheten The Human Fertilisation and Embryology (HFEA).

Avslöjandet har fått HFEA att påbörja en utredning, och man har bett berörda kvinnor att kontakta myndigheten och berätta om sina erfarenheter. Nyheten, som publicerades förra veckan, har även lett till att ansvarig minister har uttalat sig och manat kvinnor att kontakta HFEA, efter att det även framkommit, att vissa ivf-kliniker övertalar kvinnor som inte har råd med behandlingskostnaden att donera ägg mot betalning eller gratis fertilitetsbehandling, trots att det är olagligt för kliniker att betala donatorer rakt av. Endast ersättning för t.ex. förlorad arbetsinkomst på upp till 750 pund (9 000 kr) är tillåten.

Kliniken, vars läkare uppskattat chansen för en lyckad graviditet till 65 procent, har försvarat sig med att 64 procent av deras 28 patienter under 2014 blev gravida. Antalet patienter är dock alldeles för lågt för att utgöra någon statistisk grund, och en påbörjad graviditet, särskilt efter ivf, är ingen garanti för ett levande barn, eftersom många graviditeter slutar med missfall.

Antalet kvinnor som väljer att frysa ned ägg av icke-medicinska orsaker har ökat kraftigt i Storbritannien, trots att det kostar upp till 30 000 pund (361 000 kr) – från 315 kvinnor 2010 till 816 kvinnor 2014. Som orsak till ingreppet uppger de flesta, att de inte har hittat rätt partner eller att de är oroliga för sin karriär. Det finns även arbetsgivare som bidrar till kostnaden för äggfrysning för kvinnliga anställda; i Storbritannien kan kvinnliga anställda på t.ex. Apple och Facebook få upp till 16 000 pund i bidrag som anställningsförmån.

Källa: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)