Brittiska läkare protesterar mot ändringar i abortlagstiftningen

27 september 2017

Mer än 600 brittiska läkare motsätter sig att den brittiska föreningen för gynekologer och obstetriker, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), vill tillåta fri abort fram till graviditetsvecka 24.

RCOG representerar 6 000 läkare i England, som specialiserat sig på förlossning och kvinnohälsa. Vid en omröstning bakom stängda dörrar förra veckan om huruvida RCOG formellt skall stödja "total avkriminalisering" av abort och samtycke från endast en läkare, deltog dock endast 33 av RCOG:s medlemmar. I sin motion säger RCOG att de "stöder att straffrättsliga sanktioner i samband med abort i Storbritannien avskaffas. Vi anser att aborter bör vara föremål för regler och yrkesmässiga riktlinjer, i linje med andra medicinska ingrepp, snarare än straffrättsliga sanktioner. Abortvård bör regleras. Abort – för kvinnor, läkare och annan vårdpersonal – bör dock behandlas som en medicinsk, snarare än en brottslig fråga".

Professor Lesley Regan, RCOG:s ordförande, anser också att abort bör behandlas som alla andra medicinska ingrepp. En grupp på 650 läkare har nu skrivit under ett brev till henne och motsätter sig hennes, vad de kallar, ”extrema” åsikter. Läkarna – däribland några som inte tillhör RCOG – skriver i brevet att det är helt oacceptabelt att majoriteten av medlemmarna nekats möjlighet att rösta i frågan. De varnar också för att föreningen riskerar att "allvarligt skada sitt rykte" genom att anta en sådan radikal ståndpunkt.

Tidigare har redan läkarsällskapet British Medical Association (BMA) och det brittiska barnmorskeförbundets Royal Midwives College beslutat att stödja avkriminalisering. Barnmorskeförbundet har till och med gått så långt som att efterfråga fri abort under hela graviditeten. Läs mer >>

Peter Saunders, ordförande för den kristna läkarföreningen Christian Medical Fellowship, menar att RCOG har ett intresse att avkriminalisera abort, eftersom så många av föreningens medlemmar utför aborter:
– På vilket sätt skiljer det sig från bankirer som begär att bedrägerier ska avkriminaliseras, taxichaufförer som vill avskaffa hastighetsbegränsningar eller hyresgäster som vill bli av med hyresavtal? Det är verkligen de som mest kan vinna genom en förändring i lagen som borde ha minst att säga till om dess utformning, säger Peter Saunders till tidningen The Daily Mail.

Enligt den nuvarande abortlagen från 1967 är abort olaglig utan samtycke från två läkare. Båda måste komma överens om att en fortsatt graviditet skulle vara skadlig för kvinnans fysiska eller psykiska hälsa eller för det ofödda barnet. Tidigare i år avslöjade den brittiska tidningen The Daily Mail att läkare vid Marie Stopes abortkliniker godkänner tusentals aborter per år enbart efter korta telefonsamtal med den gravida kvinnan. Läs mer >>

 Enligt officiella uppgifter genomfördes 190 406 aborter i England och Wales 2016. Det innebär en liten nedgång jämfört med föregående år, men det har samtidigt skett en betydande ökning av aborter bland kvinnor över 30, särskilt bland ensamstående.

 Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och The Guardian (www.theguardian.com)