Brittiskt domstolsbeslut om juridiskt tillstånd för att upphöra med livsuppehållande behandling

02 oktober 2017

Rättsligt tillstånd kommer inte längre att krävas av en domstol innan livsuppehållande behandling avslutas hos patienter med allvarliga, obotliga sjukdomar, har en domare vid engelska Court of Protection avgjort.

Den vägledande domen av Peter Jackson i Court of Protection, en domstol för mål som gäller fall med bl.a. beslutsinkapabla patienter, förväntas leda till en markant förändring av hur fall som gäller patienter i vegetativt tillstånd eller vid minimalt medvetande hanteras av sjukhus och anhöriga i England och Wales. Så länge läkare och anhöriga är överens och medicinska riktlinjer har iakttagits, kommer – precis som i Sverige – rättsligt tillstånd inte att vara nödvändigt, vilket hittills varit fallet:
– När det gäller omständigheterna i det här fallet anser jag inte att det var ett lagligt krav att beslut om att avsluta livsuppehållande åtgärder borde tas i domstol, säger domaren Peter Jackson.

Domen välkomnades av den brittiska föreningen Compassion in Dying, som förespråkar dödshjälp, som ett steg mot bättre vård i livets slutskede.

Advokaten i det aktuella fallet, som företrädde en kvinna med Huntingtons sjukdom, som nu är avliden, förväntas överklaga domen. Han anser att varje liknande ärende bör tas upp av domstol.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)