Chile legaliserar abort

18 augusti 2017
Chile, som hittills haft en mycket strikt abortlagstiftning, legaliserar abort i vissa fall.

Chile hade länge en restriktiv abortlagstiftning och 1989 förbjöds abort helt utom i fall, där det föreligger risk för kvinnans hälsa. Nu har båda kamrarna i det chilenska parlamentet röstat för att avkriminalisera abort i tre fall: vid våldtäkt, vid risk för kvinnans hälsa samt om fostret inte är livsdugligt. Läs mer >>

Det var president Michelle Bachelet som initierade lagändringen, och nu återstår endast ett godkännande av konstitutionsdomstolen innan förändringen träder i kraft. Lagen anger ingen bortre gräns för när abort kan göras, utan det kommer att vara lagligt under hela graviditeten.

Många katolska sjukhus och vårdinrättningar har redan kungjort att man inte kommer att utföra aborter.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)