Dansk studie utpekar hormonella preventivmedel som riskfaktor för självmord

27 november 2017

En studie från Rigshospitalet i Köpenhamn, publicerad i American Journal of Psychiatry, har funnit ett samband mellan hormonella preventivmedel, självmordsförsök och självmord.

I studien (doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17060616) ingick en granskning av rikstäckande register från Danmark, där det finns information på individnivå om bruk av hormonella preventivmedel, självmordsförsök, självmord och möjliga riskfaktorer. Med hjälp av uppgifter från nästan en halv miljon kvinnor analyserade studien utskrivna preventivmedel samt dödsfall och orsaker till dödsfall och jämförde kvinnor som använt denna typ av preventivmedel med kvinnor som inte använde preventivmedel.

Bland kvinnor som vid tiden för dödsfallet använde hormonella preventivmedel eller nyligen använt dem var risken för självmordsförsök nästan dubbelt så stor som för kvinnor som aldrig använt preventivmedel. Risken för självmord var tre gånger så stor. Hormonplåster innebar den högsta risken för självmordsförsök, följt av spiral, vaginalring och p-piller.

Jämfört med kvinnor som aldrig använt hormonella preventivmedel dubblerades den relativa risken för självmordsförsök efter användning av hormonella preventivmedel i en månad, och risken fortsatte att öka i ett år i samband med användning, för att sedan minska. Den högsta relativa risken förekom bland unga kvinnor.

– Kvinnor bör vara medvetna om denna potentiella negativa effekt av hormonella preventivmedel, så att de kan överväga alternativ om de utvecklar depression efter att ha använt hormonella preventivmedel, säger läkaren Øjvind Lidegaard från gynekologiska institutionen vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet till Medscape Medical News.

Redan för ett år sedan utkom samma forskargrupp med en studie som fastställde att kvinnor som använder hormonella preventivmedel löper högre risk att drabbas av depression. Läs mer >> 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)