Dignitas bakom tyskt domstolsbeslut som tillåter assisterat självmord i undantagsfall

14 mars 2017
Domskälen från den tyska förvaltningsdomstolen, som nyligen förklarade assisterat självmord lagligt i undantagsfall, har inte publicerats än, men redan har det kommit fram att det var den schweiziska självmordskliniken Dignitas, som drivit fram fallet med den förlamade kvinnan, för att få en prejudicerande dom.

Det är den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung, som har avslöjat bakgrunden till den tyska förvaltningsdomstolens beslut att öppna dörren för assisterat självmord i Tyskland – rättsliga åtgärder togs på initiativ av den schweiziska självmordskliniken Dignitas.

Domen gällde en kvinna, som förolyckades i hemmet 2002 så att hon blev förlamad och behövde andningshjälp. Hon kunde tala men hade mycket ont, och blev medlem i dödshjälpsorganisationen Dignitas. Två och ett halvt år efter olyckan begärde hon ett dödligt läkemedel för att kunna ta sitt liv. Läs mer >>

Omständigheterna kring kvinnans begäran beskrivs i domslutet från förvaltningsdomstolen i Leipzig av Dignitasgrundaren Ludwig Minelli: "Hon gick omedelbart med på förslaget att begära det dödliga läkemedlet hos den federala läkemedelsmyndigheten, så att ett rättsfall kunde sättas igång om denna grundläggande fråga, även om det betydde att hennes lidande förlängdes med några månader."

Hela processen handlade aldrig om läkarassisterat självmord, utan om självmord med hjälp av en schweizisk organisation, som sedan genomfördes i Zürich i början av 2005. Kvinnan agerade på inrådan av Dignitas för att få till ett prejudicerande fall. Efter alla turer genom de rättsliga instanserna är kontakterna till självmordskliniken och klinikens påverkan på hennes beslut väldokumenterade, medan uppgifter om en palliativ rådgivning eller vård lyser med sin frånvaro.
– Den förlamade kvinnan hade hela tiden möjlighet att avsluta andningshjälpen – med tillräcklig sedering och symtomkontroll – och på så sätt låta döden ha sin gång. Varför var nöden så stor att det behövdes en begäran om ett dödligt läkemedel, undrar Lukas Radbruch, ordförande för det tyska sällskapet för palliativläkare.

Fallet visar på ett anmärkningsvärt sätt hur motiverad oron är för att affärsdrivna självmordsklinker enbart arbetar i eget intresse och enkelt kan påverka patienterna, utan att behöva ta hänsyn till deras behov och nödsituation, varnar Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Källa: Frankfurter Allgemeine Zeitung (www.faz.net)