Dödshjälp i Nederländerna fortsätter att öka

18 april 2017
Mer än 6 000 fall av dödshjälp förekom i Nederländerna förra året, enligt aktuell statistik. Det är runt tio procent mer än året innan.

Enligt årsrapporten, som den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade förra veckan i Haag, avled mer än 6 000 personer genom dödshjälp förra året. Läs mer >> Majoriteten var cancerpatienter i slutstadiet av sin sjukdom, och flertalet avled i hemmet med hjälp av sin husläkare. Av samtliga avlidna var 141 dementa och 60 personer led av psykisk sjukdom. Läs mer >>

Enligt kommissionen kan det ökade antalet förklaras med en allt äldre befolkning och läkares beredskap att tillgodose patienters begäran om dödshjälp. Cirka fyra procent av alla dödsfall (148 973) i Nederländerna utgörs nu av dödshjälp.

I Nederländerna är dödshjälp inte straffbart när patientens lidande bedöms vara outhärdligt och hon har yttrat en begäran om dödshjälp ett flertal gånger. Varje fall måste anmälas och prövas. I tio fall höll sig läkaren, enligt årsrapporten från 2016, inte till riktlinjerna.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och RTE (www.euthanasiecommissie.nl)