Domstol i Storbritannien: surrogatmamma som ändrar sig måste ändå ge bort barnet

22 november 2017

Ett fall i Storbritannien med en surrogatmamma som ändrade sig strax efter förlossningen och ville behålla barnet har nått vägs ände efter att en domstol beslutat att kvinnan trots allt måste överlåta barnet till beställarparet.

Kvinnan hade kommit i kontakt med paret, två män, på internet och hade, efter att ett kontrakt var underskrivet, rest till Cypern i september 2015 för att få ett embryo implanterat. Ganska snart efter att kvinnan blivit gravid blev hon och hennes man dock ovänner med det andra paret och ångrade det avtal hon hade ingått. Hon höll också förlossningen hemlig för paret i över en vecka.

Beställarparet tog snabbt surrogatmamman till domstol, där man beslöt att pojken, som i dag är 18 månader gammal, skulle bo hos dem. Surrogatmamman överklagade, men en appellationsdomstol kungjorde i fredags att den ursprungliga domen står fast. Enligt den första domen har surrogatmammans rätt att träffa barnet sex gånger om året, och även detta förblir oförändrat.

Domaren i appellationsdomstolen betonade det faktum att barnet är genetiskt släkt med en av männen i beställarparet, men att något genetiskt släktskap till surrogatmamman och hennes man inte föreligger, eftersom man använde en äggdonator från Spanien. Trots det är det fortfarande surrogatmamman och hennes man som är barnets föräldrar enligt lag, eftersom surrogatmoderskap i Storbritannien är ytterst snårigt och någon adoption fortfarande inte gjorts av det andra paret.

Båda par fick kritik under rättegången av appellationsdomstolens domare; surrogatmamman och hennes man för att medvetet ha lagt hinder i vägen, och beställarparet för att ”oklokt och oansvarigt” ha genererat en mängd publicitet kring fallet. Domaren poängterade också att fallet klart visar, vilka risker båda parter tar när det gäller avtal om barn och vilka våndor det kan orsaka när något går fel.

Enligt domaren pågår just nu en granskning av surrogatmoderskap i lagrådet för England och Wales, vilket med stor sannolikhet kommer att utmynna i en reform och skärpning av lagen.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)