Efterlyser register över långsiktiga risker med äggdonation

14 november 2017

En stor artikel i nyhetsmagasinet Newsweek satte nyligen strålkastaren på ett problem som inte ofta omtalas: att ingen långtidsuppföljning görs av kvinnor som donerar ägg.

I dag vet man vilka medicinska risker kvinnor som donerar ägg löper på kort sikt. Inga långtidsstudier har dock gjorts på denna grupp av kvinnor, och med tanke på att de första donationerna gjordes för över tjugo år sedan är det hög tid att starta register och börja följa upp så många som möjligt. Det menar läkaren Jennifer Schneider, som nyligen intervjuades i Newsweek.

– Äggdonatorer får information om kortsiktiga, medicinska risker och måste skriva under på att de är införstådda med dem. Men de brukar få höra att det inte finns några långsiktiga risker.

Jennifer Schneiders egen dotter dog i cancer när hon var 31 år gammal efter att ha donerat tre gånger, och hon menar att det är hög tid att påbörja ett register dit donatorer kan rapportera cancer och andra långsiktiga effekter på hälsan.

Äggdonation i USA är en synnerligen kommersiell bransch, och ofta letar agenturerna efter unga, högutbildade kvinnor. Inför donationen tar kvinnorna hormonsprutor med könshormon för att stimulera äggblåsorna, så att läkaren efter cirka två veckor kan plocka ut 10-15 ägg per donation.

Bristen på långtidsuppföljningar av donatorer som särskild grupp står i stark kontrast till barnen som föds efter donationen, där medicinsk uppföljning görs i långt de flesta utvecklade länder. Även de kvinnor som föder barn som kommit till efter assisterad befruktning följs upp. Men inte mycket data finns om donatorerna. Den brittiska studien Million Women Study, som följt ett par miljoner kvinnor i Storbritannien sedan 1996, har visat att så kallad hormone replacement therapy (HRT), på svenska kallat hormonersättningsterapi – dvs. när patienter får könshormoner för att komplettera eller ersätta de befintliga – ökar risken för bröstcancer. Studien visade, att för varje tio år en kvinna fått hormonbehandling fick fem på tusen kvinnor bröstcancer, som de annars inte skulle ha fått. Newsweek rapporterar även om ett antal donatorer, som berättar om cancer som uppkommit helt oväntat en tid efter donationen.

Efter att Jennifer Schneiders dotter dött i tarmcancer fyra år efter sina tre äggdonationer, började hon närmare studera cancer hos tidigare äggdonatorer. Hon publicerade en studie i maj tidigare i år i webbtidningen Reproductive BioMedicine Online (doi.org/10.1016/j.rbmo.2017.02.003) där hon beskriver de kvinnor hon studerat, samt de andra undersökningar som hittills gjorts. Men att visa att det var donationen, och hormonbehandlingen i sig, som orsakat cancer, kan hon inte, bara att cancer uppkom hos hennes dotter och ett antal andra donatorer.

– Jag säger inte att min dotter avled för att hon donerade. Det jag säger är, att jag aldrig kommer att veta, eftersom det aldrig gjorts studier för att visa om det föreligger någon risk. Hade det funnits ett register skulle det vara enklare att se om cancerrisken är den samma som för kvinnor i stort, eller om donatorer får cancer i högre grad. Och det är det som behövs för att de skall kunna göra ett informerat val, säger Jennifer Schneider.

Källa: Newsweek (www.newsweek.com)