En av oss samlas för möte i Budapest

31 maj 2017
Den 26-27 maj samlades medlemmarna i sammanslutningen En av oss i Budapest vid ett internationellt möte för att förena pro-life-rörelser i hela Europa till en gemensam röst för livet.

Sammanslutningen En av oss har sitt ursprung i det medborgarinitiativ, som 2013 fick ihop nästan två miljoner underskrifter till stöd för ett lagförslag om att förbjuda EU-finansiering av verksamhet där mänskliga embryon förstörs, och stoppa bistånd från EU till mödravård genom abortfrämjande organisationer. Läs mer >>

Tack vare medborgarinitiativet började flera europeiska pro-life-organisationer, däribland Respekt, ett närmare samarbete som resulterat i nätverket En av oss med över 30 organisationer från 28 europeiska länder. På inbjudan av Ungerns premiärminister Viktor Orbán samlades den gångna helgen ett forum av experter inom politik, journalistik, etik och juridik till ett gediget föredragsprogram i Budapest.

Huvudsyfte med forumet var att lyfta fram, stödja och visa värdet och betydelsen av familj och värnandet för livet. Frågorna om risker och realiteter i Europa liksom lösningar och alternativ lyftes fram i olika föredrag och rundabordssamtal.

Konferensen avslutades med en prisutdelning till en "ödmjuk hjälte för livet" och en nyskriven "Symfoni för livet". Priset tilldelades den amerikanske gynekologen John Bruchalski. Efter att han under flera år utfört aborter hörde han en dag en röst som frågade: "Varför skadar du mig?". Kort därpå avslutade han sin anställning och grundade Tepeyac Family Center och Divine Mercy Care, som ger mödravård med inriktning för livet, till kvinnor med oväntade och svåra graviditeter.

Symphony of Life är ett internationellt projekt med symfoniorkestern Chorus Escalonia och Jérôme-Lejeune-stiftelsen som komponerats av Kuzma Bodrov och Carlos Criado och formgivits av Pedro Alfaro. Titeln härstammar ursprungligen från en sammanställning av Jérôme Lejeunes skrifter, och symfonin är tillägnad honom. Läs mer >>

En av oss har även lagt fram en ansökan till den Europeiska unionens domstol angående huruvida EU-kommissionen felaktigt valde att inte lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss. Läs mer >>

Källa: One of Us (www.oneofus.eu)